Bonden Sportbonden

Nieuwe alliantie Opleiden trainer-coaches/instructeurs van start

25 februari 2022
Nieuwe alliantie Opleiden trainer-coaches/instructeurs van start

Update: 2 maart

Tijdens het laatste bondsdirecteurenoverleg van 2021 is besloten om een nieuwe alliantie in te richten rondom het opleiden van trainer-coaches/instructeurs. Begin februari is Jildou Gemser begonnen als alliantiemanager van deze nieuwe alliantie. Op maandag 21 februari vond de eerste bijeenkomst plaats met de opdrachtgeversgroep. Tijdens deze kick-off is een start gemaakt met het vaststellen van de gezamenlijk ambitie, het doel en de opdrachten van de nieuwe alliantie.

Intensieve samenwerking sport en onderwijs  
De opdrachtgeversgroep van de nieuwe alliantie bestaat uit een afvaardiging vanuit sportbonden en het onderwijs. Het is belangrijk dat beide zijn vertegenwoordigd en hun expertise kunnen inbrengen, zegt Jildou Gemser: “Alleen door intensief samen te werken kunnen we er immers voor zorgen dat alle processen die van invloed zijn op de kwaliteitsborging van het opleiden van trainer-coaches/instructeurs optimaal op elkaar zijn afgestemd”. De opdrachtgeversgroep bestaat uit: 

  •  Jurre Trouw – Manager sportparticipatie  
  • Henry van Meerten – Algemeen directeur 
  • Herman Meppelink – Technisch directeur  
  • Gijs Ronnes – Technisch directeur  
  • Hans Kelder – Technisch directeur 
  • Aschwin Lankwarden – Directeur  
  • Benoit Gilissen – Manager sportparticipatie  
  • Thom Terwee – Hogescholen Sport Overleg 
  • Bert Hamhuis – MBO Raad (bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport)  

Bestaande en nieuwe inspanningen   
Onder de nieuwe alliantie komen een aantal lopende en nieuwe inspanningen samen. “We gaan aan de slag met de implementatie van de adviezen die voortkomen uit het project Doorlopende leerlijn trainer-coaches. Een sleutelproject binnen deelakkoord 6 van het Sportakkoord. Binnen dit project hebben de afgelopen jaren zeer waardevolle pilots plaatsgevonden die ons veel hebben geleerd en waarvan de opbrengsten nog voor de zomer van 2022 worden gedeeld”, vertelt Gemser.

“Daarnaast gaan we verder met de doorontwikkeling van een toekomstbestendige Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Ook willen we de kwaliteit en kwantiteit van de huidige trainer-coaches op sportclubs in kaart brengen door middel van de Clubkadermonitor. Op basis van die resultaten formuleren we vervolgens de benodigde stappen die moeten worden gezet om op dit gebied te verbeteren. Tot slot zorgen we ervoor dat sportbonden en andere stakeholders optimaal worden betrokken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de verschillende inspanningen.” 

Jildou Gemser

Jildou Gemser

jildou.gemser@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: