Bonden Sportbonden

Overgang Sportopleidingen.nl naar Sportmatch

26 januari 2022

In januari 2018 is het online platform Sportopleidingen.nl gelanceerd. Op dit platform kunnen de NOC*NSF Academie voor Sportkader en aangesloten sportbonden een selectie van hun sportopleidingen, bijscholingen en cursussen ‘in de etalage’ zetten. Gebruikers kunnen deze via het platform vervolgens direct boeken of aanvragen. Op basis van onderzoek is recent besloten Sportopleidingen.nl op te heffen en een deel van de inhoud en functionaliteiten over te zetten naar het bestaande platform Sportmatch.

Uitkomsten behoefte-onderzoek
In 2021 heeft een behoefte-onderzoek plaatsgevonden onder sportbonden. Er is een vragenlijst verspreid, die door 24 bonden is ingevuld. Daarnaast zijn er 7 interviews afgenomen met sportbonden. Uit het onderzoek blijkt dat Sportopleidingen.nl voor sportbonden in zeer beperkte mate de gewenste ‘leadgenerator’ functie vervult. Ook geven sportbonden aan dat ze voor hun sportspecifieke opleidingen in Sportopleidingen.nl geen toegevoegde waarde zien. Wel bestaat er een geringe behoefte aan een algemeen platform waar alle sportgenerieke opleidingen samenkomen.

Overstap naar Sportmatch
Mede door de uitkomsten van dit onderzoek is besloten Sportopleidingen.nl op te heffen en de sportgenerieke opleidingen (van o.a. de NOC*NSF Academie voor Sportkader) over te zetten naar het bestaande platform Sportmatch. De inhoud van Sportopleidingen.nl blijft dus grotendeels bestaan, maar krijgt een ander jasje en een andere URL. Momenteel wordt de inhoud vormgegeven en bekeken welke functionaliteiten op Sportmatch nodig zijn om een soepele overgang te bewerkstelligen. Sportopleidingen.nl blijft in de lucht totdat het ‘nieuwe’ platform live is. Daarna wordt een redirect ingesteld voor de URL www.sportopleidingen.nl zodat bezoekers automatisch worden doorverwezen naar het nieuwe platform.

Deel dit artikel op social media: