Bonden Sportbonden Sportakkoord Gemeenten

Benut de kracht van de Adviseur lokale sport!

12 januari 2022

Wist je dat er in (bijna) alle gemeenten een lokaal Sportakkoord is waardoor clubs o.a. beter geholpen worden? Door een lokaal Sportakkoord ontstaat een netwerk waarbij sportclubs, ondernemende sportaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en overige partijen elkaar versterken. Door middel van subsidies (uitvoeringsbudgetten en services) worden veel behoeften van clubs beantwoord. In de looptijd van het Sportakkoord (sinds 2019) zijn er nu al meer dan 4500 clubs geholpen!

Voor sportclubs kan het een uitdaging zijn om in het netwerk van professionals goed aangesloten te zijn, veelal worden ze bestuurd door vrijwilligers. Toch is het voor sportclubs die zich willen ontwikkelen een meerwaarde dat ze zich aansluiten bij het netwerk van het lokale Sportakkoord. Een samenwerking tussen sportclubs, ondernemende sportaanbieders, gemeente, welzijnsorganisatie, onderwijs, bedrijven en overige partijen draagt bij aan de ontwikkeling van sport in de betreffende gemeente. Samen sta je sterker! Voor het tot stand brengen en onderhouden van het netwerk tussen sportclub, overheid en belanghebbenden is de Adviseur lokale sport van groot belang. Deze zorgt ervoor dat de stem van de sportclubs wordt vertegenwoordigd en verbindt de landelijke informatie vanuit de sportbonden, NLActief en NOC*NSF aan de lokale behoefte.

De Adviseurs lokale sport doen fantastisch werk. Sinds 2019 zijn er mooie resultaten geboekt door de Adviseurs lokale sport. Mulier Instituut concludeert in het rapport 'Voortgang uitvoering Sportakkoorden' dat:

  • Op veel plekken is betere samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en/of sport- en niet-sportorganisaties.
  • Bij vrijwel alle sportakkoorden (95%) is een kerngroep actief, die de uitvoering coördineert of stuurt.
  • De Adviseur Lokale Sport is op veel plekken betrokken en hun inzet wordt door de kerngroepen positief beoordeeld.

De Adviseur lokale sport heeft contact met de beleidsmedewerker sport, de coördinator van buurtsportcoaches en andere relevante contactpersonen uit het netwerk. Dit kan voor jouw sportbond interessant zijn, omdat je daarmee direct de juiste ingangen hebt in de lokale netwerken. Benut hen daar ook vooral voor!

Nieuwe structuur in 2022
In de periode 2019-2021 waren de Adviseurs lokale sport ingedeeld per gemeente. In 2022 zijn ze in duo’s of trio’s ingedeeld in een VSG-regio, waarbij ze hun lokale verantwoordelijkheden behouden. De regionale structuur helpt om gemeente-overstijgende verbindingen te maken.

De regionale structuur is ook gekozen om sportbonden te helpen. Als je contact hebt met een Adviseur lokale sport kun je direct de hele regio bedienen waar meerdere sportclubs van jouw sportbond invallen. Dit is efficiënter en effectiever voor de bond en voor de Adviseur lokale sport.

De VSG-regio’s zijn bewust gekozen om ook de VSG dichtbij te houden. Zij leveren met hun regiomanagers mankracht om sportbonden en de Adviseurs lokale sport bij te staan.

Wat betekent dit concreet voor jouw sportbond?
De Adviseurs lokale sport zijn de spreekbuis van sportbonden, NLActief en NOC*NSF. Zij zullen dus regelmatig met sportbonden willen schakelen over de lopende programma’s en uitdagingen. Andersom geldt ook: zie jij kansen voor jouw sportbond en sportclubs vanuit de lokale sportakkoorden, of heb jij uitdagingen om goed in het lokale speelveld te komen? Meld je dan. De duo’s en trio’s stemmen op dit moment hun werkzaamheden af. Meld je bij één of meerdere Adviseurs lokale sport van de betreffende regio. Krijg je geen contact, meld je dan bij info@adviseurlokalesport.nl.

Deel dit artikel op social media: