Bonden Sportbonden

Start pilot nieuw online bestuurdersplatform

16 december 2021

NOC*NSF, sportbonden en gemeente Amsterdam werken samen aan de ontwikkeling van een nieuw online platform; sportbestuurdersplatform.nl. Dit platform brengt sportbestuurders on- en offline met elkaar in verbinding waardoor het uitwisselen van kennis en ervaringen gemakkelijker wordt. Half januari 2022 start de pilot en nemen bestuurders vanuit de sporten base-en softbal, bridge, judo, handbal, korfbal, onderwatersport, rugby, schaatsen, schaken, tafeltennis, ijshockey en zwemmen het platform in gebruik.

Doel pilot
Het doel van de pilot is om ervaringen binnen op te doen ten aanzien van zowel sportspecifieke als sportgenerieke onderwerpen. Denk bij de laatste categorie onder andere aan vrijwilligersbeleid, sportiviteit en respect, accommodatiezaken en wet- en regelgeving. Het nieuwe platform is echt voor en door bestuurders. De deelnemers zijn dan ook de dragende kracht van de pilot en vormen samen een community van bestuursleden. Clubbestuurders kunnen elkaar via het platform vragen stellen, informeren en inspireren en zo samenwerken aan het versterken van elkaars verenigingen!

Structuur van het platform
De structuur van sportbestuurdersplatform.nl is gebaseerd op het voetbalbestuurdersplatform Een Tweetje, dat al bijna twee jaar operationeel is. Net als bij Een Tweetje is het op het nieuwe sportbestuurdersplatform voor de gebruikers mogelijk input te leveren op drie modules: vraag en antwoord, inspiratie (het delen van goede voorbeelden) en in gesprek (elkaar uitnodigen of wijzen op een bijeenkomst). Het grote verschil met Een Tweetje is dat het nieuwe platform sportbreed is. Dat biedt gebruikers de mogelijkheid in contact te komen met bestuurders uit de eigen tak van sport én andere takken van sport. Idealiter integreren Een Tweetje en het nieuwe sportbrede platform op den duur met elkaar, maar dat is onder andere afhankelijk van de uitkomsten uit de pilot.

Planning
Momenteel bevindt het platform zich nog in de testfase. Het streven is om de pilot half januari 2022 officieel te laten starten. Dan nemen de bestuurders uit twaalf sporten en de gemeente Amsterdam het platform in gebruik. Na de zomer van 2022 zal de pilot worden geëvalueerd. Er wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden voor toegang van bestuurders uit andere takken van sport of gemeenten.

Meer informatie
Voor meer informatie over het bestuurdersplatform en de pilot kun je contact opnemen met projectleider Astrid Cevaal.

Deel dit artikel op social media: