NOC*NSF Gezonde Generatie Gezonde sportomgeving Sportbonden Gemeenteraadsverkiezingen

Belang sport- en beweegsector onvoldoende erkend in coalitieakkoord

15 december 2021
Belang sport- en beweegsector onvoldoende erkend in coalitieakkoord

In het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, uitkijken naar de toekomst' hebben de vier regeringspartijen hun plannen en budgetten voor de periode 2021-2025 gepresenteerd. De sport- en beweegsector wordt een belangrijke rol toegedicht bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie te hebben. Adequate investeringen voor de daarbij noodzakelijke schaalsprong in de professionalisering van de sport- en beweegsector blijven helaas achterwege. 

"Het is goed om te zien dat het toekomstige kabinet sport en bewegen een belangrijke rol geeft bij de ambitie om in 2040 een gezonde generatie te hebben", reageert Marc van den Tweel, algemeen directeur bij NOC*NSF.

"Ook wij vinden dit een belangrijke ambitie. We gaan daar vanzelfsprekend met het nieuwe kabinet over in gesprek. De visie op sport en bewegen als essentiële activiteiten om de gehele samenleving van jong tot oud vitaal en weerbaar te maken, ontbreekt echter."

"We maken ons dan ook zorgen over het te geringe investeringsniveau om de noodzakelijke schaalsprong in de professionalisering van de sport- en beweegsector te maken", vervolgt Van den Tweel.

"Wij zouden graag zien dat het kabinet meer aandacht en waardering geeft aan de gehele sportsector, van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. Alleen samen maken we Nederland weer gezond, ook degenen die nu nog langs de kant staan."

Deel dit artikel op social media: