Bonden Sportbonden Duurzaamheid

Verkenningen thema’s duurzame sportinfrastructuur

18 november 2021

In de afgelopen thema update Sportinfrastructuur van augustus 2021 was te lezen dat er verkenningen worden uitgevoerd onder andere over duurzaam watermanagement, het gebruik van middelen op kunstmatige sportondergronden en over biodiversiteit/natuurinclusiviteit op sportaccommodaties. Vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport wordt zo vooruitgekeken welke thema’s belangrijk zijn om bij te dragen aan een duurzamere sportinfrastructuur in de toekomst.

Verkenning Watermanagement

De verkenning Watermanagement is afgerond en richt zich op de hele breedte van sport en bewegen in Nederland. De verkenning gaat zo over duurzaam watermanagement op zowel (omheinde) sportaccommodaties, als over de sport- en beweegvriendelijke buitenomgeving, als over sport op en in open water.

Onder andere de sportbonden, VSG, Unie van Waterschappen, VEWIN, RVO en BSNC/VHG/Cumela hebben input geleverd voor deze verkenning. De urgentie van duurzaam watermanagement wordt breed onderschreven door de betrokken partijen. Een groot aantal casussen is hierbij benoemd, die sterk variëren wat betreft type sport en de omgeving waarin gesport wordt. In de werkgroep milieuvriendelijk beheer is het belang van dit onderwerp besproken. In de stuurgroep Routekaart Verduurzaming Sport zal dit als één van de nieuwe aandachtsgebieden voor de komende jaren voorgesteld worden. Voor de inhoudelijke verkenning, zie [link document: Verkenning watermanagement sportinfrastructuur].

Verkenning Gebruik van middelen op kunstmatige ondergronden

De verkenning Gebruik van middelen op kunstmatige ondergronden richt zich in eerste instantie op het bij elkaar brengen van de al aanwezige kennis over biociden, reinigingsmiddelen en andere middelen, die gebruikt worden voor beheer van kunstgras, gravel en kunststof sportterreinen. Eén van de resultaten van de verkenning is dat het onderzoek naar kustmatige ondergronden in dient te gaan op alle stoffen, die bij het beheer en onderhoud nadelige gevolgen kunnen hebben voor de mens of het milieu. In het vervolg worden ook zaken als infill en microplastic emissie meegenomen. De volgende stap is om de kennis toegankelijk te maken en informatiebrochures hierover te delen over:

  • De stoffen, middelen en emissies;
  • De huidige vormen van beheer én ontbrekende technieken en methoden, die kunnen bijdragen aan een milieuvriendelijk beheer;
  • Goede werkwijzen en achterliggende principes.

Deel dit artikel op social media: