Bonden Sportbonden

Update dashboard services Sportakkoord

4 november 2021
Update dashboard services Sportakkoord

Sinds september bestaat het dashboard. Er is nieuwe data toegevoegd en er zijn veranderingen doorgevoerd zodat je weer up to date bent welke clubs welke services Sportakoord hebben afgenomen. De badmintonbond heeft het dashboard geanalyseerd en gebruikt het resultaat voor hun regio overleg met clubs.

Het viel Matthijs Deken (badmintonbond) op dat clubs die gebruik maken van het Sportakkoord de services van de bond aanvragen om hun trainers op te leiden. Tijdens regio overleggen met de clubs maakt de badmintonbond de clubs ervan bewust dat er veel meer ondersteuningsmogelijkheden zijn middels het Sportakkoord. Ze dagen hun clubs uit om na te gaan waar de club uitdagingen heeft en biedt aan om hierin mee te denken met de clubs.

Op welke manier maakt jouw sportbond gebruik van het dashboard?

Wat kun je zien in het dashboard

  • Alle afgenomen services en de status hiervan (aangevraagd, afgerond, geannuleerd, lopend, on hold)
  • Het aantal clubs dat een service heeft afgenomen per sportbond en welke clubs dit zijn.
  • Op welke doelgroep richt de services die clubs hebben afgenomen.
  • In welke deelakkoorden van het Sportakkoord behoren de afgenomen services.

Wat is er veranderd?

  • Er zijn 200 meer services aangevraagd.
  • In de tabel vereniging, service, gemeente is de einddatum toegevoegd. Indien je een club wilt bevragen over een gevolgde service weet je of de service al is afgerond en wanneer dat is gebeurd.
  • Onder het kopje ‘aantal verenigingen per bond’ staat ‘gemeente'. Hier staan de aanvragen waarvan nog niet bekend is welke clubs hebben deelgenomen. Dit weten we als de service is afgerond en we een deelnemerslijst hebben ontvangen.
  • De aangevraagde services van clubs van de Bridgebond en Basketball bond zijn uit elkaar gehaald. Zij gebruiken namelijk beide dezelfde afkorting (NBB)

Twee belangrijke weetjes

Op dit moment is het een statisch dashboard, dat wil zeggen dat je niet live kunt zien wat er is aangevraagd. Maar je ziet de data tot en met een bepaalde datum (De huidige data is van 2 november). Totdat er een live dashboard is, wordt de data met regelmaat vernieuwd zodat het een redelijk actueel overzicht blijft.

De data van de Academie voor Sportkader (ASK) is nog niet toegevoegd aan het dashboard, technisch is dat moeilijk te koppelen, waardoor deze later volgt. Alle andere aanbieders van services staan wel in het dashboard.

Waar kan ik het dashboard inzien

In het Teams kanaal Stand-up Sportbonden en Sportakkoord kun je het dashboard inzien. Tijdens de Stand-up Sportbonden en Sportakkoord van 22-9 heeft Ruud Hekker een korte toelichting gegeven op het dashboard. Hiervan is een opname gemaakt. Deze is terug te zien via het Teams kanaal Stand-up Sportbonden en Sportakkoord. Aanmelden voor dit kanaal kan middels de volgende link.

Deel dit artikel op social media: