Bonden Sportbonden

Sportbonden in gesprek over toekomst van de arbitrage

18 november 2021

De arbitragecollega’s van een aantal sportbonden zijn onlangs met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de arbitrage. De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal stond was hoe we als arbitrerend kader nu en in de toekomst bijdragen aan de ambitie van de georganiseerde sport om zo veel mogelijk inwoners van Nederland in beweging te brengen en houden.  

Tijdens de bijeenkomst zijn vanuit die centrale vraag een hoop onderwerpen behandeld. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkeling van culturen, vergrijzing, platteland versus steden, professionalisering, de ontwikkeling van het ‘beroep’ scheidsrechter/official, vergoedingen en belastingwetgeving, verbinding, rolmodellen, e-learning, paperless judging en VAR. Er werd tot slot ook vooral gesproken over de onderlinge samenwerking van de bonden.

Sportbonden zelf aan de slag

Aan het einde van de bijeenkomst is door de aanwezige sportbonden uitgesproken dat ze vooral zélf aan de slag moeten om arbitrage toekomstbestendig te maken en hoger op de agenda te krijgen. Dat betekent dat ze samen met hun directies in gesprek gaan over de arbitrage. De volgende stap is mogelijk een vervolgsessie met alle sportbonden om te kijken wat de stand van zaken is op dit vlak.

Themabijeenkomsten arbitrage

Aansluitend is voorgesteld om in 2022 tien verdiepende themabijeenkomsten voor en door de bonden te laten plaatsvinden, waarbij per keer een andere bond de organisatie op zich neemt. Deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld gaan over de werving en het behoud van nieuwe scheidsrechters en juryleden of over het thema veiligheid. Het kan ook gaan om een masterclass of mediatraining. De bijeenkomsten vinden iedere maand plaats (met uitzondering van juli en augustus) en worden om en om online en op locatie gehouden.

Wil je meer informatie, de aanstaande themabijeenkomsten bijwonen of meepraten over (de toekomst van de) arbitrage? Neem contact op met Yolande Brada.

Yolande Brada

Yolande Brada

yolande.brada@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: