NOC*NSF Coronavirus en sport

Kabinet trekt 41 miljoen euro extra uit voor coronasteun voor de sport

16 november 2021
Kabinet trekt 41 miljoen euro extra uit voor coronasteun voor de sport

Dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt 1,3 miljard euro uit te trekken voor uitbreiding van de steun na invoeringen van de nieuwe coronamaatregelen. Het grootste deel daarvan zal worden ingezet voor generieke steunmaatregelen, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en waar ook sportorganisaties een beroep op kunnen doen. Specifiek voor de sport is er een bedrag van 41 miljoen euro gereserveerd.

Het kabinet schrijft over deze steun aan de sport: "Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar ter compensatie van inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen."

"Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit."

NOC*NSF en de sportbonden zijn met VWS inmiddels in gesprek over de verdere uitwerking van deze maatregelen. De exacte uitwerking van de verschillende regelingen zal nog wel even in beslag nemen, waarbij ook gekeken wordt of de beperkende maatregelen per 4 december worden verlengd of ingetrokken. Het subsidieloket gaat op zijn vroegst na de jaarwisseling open.

Deel dit artikel op social media: