Bonden Sportbonden Gezondheid Gemeenten

Start pilots Meer mensen in beweging via Sport en Zorg

15 oktober 2021
Start pilots Meer mensen in beweging via Sport en Zorg

Binnen het project 'Meer mensen in Beweging door de samenwerking Sport & Zorg' ligt de focus op de doorgeleiding vanuit de eerstelijnszorg naar structurele sportbeoefening. Dit jaar worden de eerste twee lokale pilots binnen dit project opgestart.

Waarom een samenwerking tussen Sport en Zorg?
Sport en bewegen is onlosmakelijk verbonden aan een gezonde leefstijl, vitaliteit en veerkracht. Helaas zijn er veel inactieve mensen die een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand hebben. Een deel van deze mensen is in beeld bij de zorg. Om ook die groep Nederlanders de kracht en het plezier van sport en bewegen te laten ervaren, gaan samenwerkende zorg- en sportpartners ontdekken hoe cliënten binnen de zorgketen begeleid kunnen worden naar structurele, plezierige sportbeoefening.

Infographic Zorg En Sport 1 Small

Wat gaan we doen?

We gaan starten met lokale pilots aansluitend bij de keten 'Kind naar Gezonder Gewicht' en bij het werk van Leefstijlcoaches (GLI), aangesloten bij een Zorggroep. Twee belangrijke elementen zijn 'de warme toeleiding van de zorg naar de sport' en 'via laagdrempelige instapsporten naar structurele sportbeoefening'. De gemeente Zaanstad is de eerste pilot gemeente. Daar wordt nu een lokale werkgroep geformeerd en een uitvoeringsplan gemaakt.

Op welke manier worden bonden en andere partners betrokken?

Dit project komt voort uit het nationaal Preventieakkoord en is tot stand gekomen in samenspraak met en in nauwe samenwerking met zowel zorg- als sportpartners. Een kerngroep, bestaande uit afgevaardigden vanuit zowel de sport als de zorg, zet de hoofdlijnen uit.

Wil je meer informatie over dit project of wil je betrokken worden, dan kun je je richten tot de projectleider Trudy van der Veen.

Trudy van der Veen

Trudy van der Veen

trudy.vanderveen@nocnsf.nl

Onderdeel van preventieakkoord

Het programma Sport & Zorg maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventieakkoord dat NOC*NSF in 2018 namens de sport heeft ondertekend. De gestelde ambitie binnen Sport en Zorg is om de krachten van de gezamenlijke sport te bundelen met de zorgsector en een lokale samenwerking op te starten met zorgpartners, gemeenten en sport- en beweegaanbieders.

Deel dit artikel op social media: