NOC*NSF Duurzaamheid Sportbonden

Grote stijging energielasten voor sportclubs vanaf 2022 verwacht

12 oktober 2021
Grote stijging energielasten voor sportclubs vanaf 2022 verwacht

De afgelopen week is de gestegen gasprijs uitvoerig aan de orde geweest in de media. Vooral de impact voor huishoudens en ondernemers was daarbij de invalshoek. Naar de verwachting van deskundigen zullen ook sportverenigingen hier direct of indirect de gevolgen van gaan ondervinden. Een verdubbeling van de energielasten lijkt nog een conservatieve inschatting.

Compensatieregeling

Niet alleen de gasprijs, maar ook de prijs van elektriciteit zal stijgen, omdat deze nu nog voor een aanzienlijk deel met gas wordt opgewekt. Zodra er meer bekend is over een algemene compensatieregeling waarover het kabinet op korte termijn een beslissing lijkt te gaan nemen, kunnen we de impact voor de sport wat preciezer in kaart brengen. Dit geldt relatief nog sterker voor energie-intensieve accommodaties als kunstijsbanen en zwembaden.

Advies om energieverbruik te beperken

Ondertussen adviseren we sportclubs en andere eigenaren dringend om hun energieverbruik te beperken, eigen opwekking te onderzoeken en zo spoedig mogelijk van gas over te schakelen op (zelfopgewekte, groene) stroom.

Naast de afspraken uit het Klimaatakkoord vormen de gestegen energieprijzen een extra aanleiding om hier snel werk van te maken. De terugverdientijd van investeringen in een duurzame accommodatie zal door de stijging flink korter worden.

Online tool verduurzaming

Op 10 november wordt in opdracht van VSG, BSNC, POS en NOC*NSF, met financiële steun van VWS, de door CFP Green Buildings ontwikkelde Energietransitie Motor (ETM, werktitel) gelanceerd , waar alle eigenaren van sportaccommodaties gebruik van kunnen maken. Sportclubs en andere eigenaren worden met deze online tool geholpen om snel en gedegen hun weg te vinden naar de realisatie van een individueel verduurzamingsplan.

Bestaande subsidiemogelijkheden zoals de BOSA-regeling en financieringsmiddelen zoals de SWS-borgstelling worden gekoppeld aan deze tool.

Deel dit artikel op social media: