Bonden Sportbonden Duurzaamheid

Compensatiemaatregel kabinet energielasten 2022 niet effectief voor veel veldsportclubs

22 oktober 2021
Compensatiemaatregel kabinet energielasten 2022 niet effectief voor veel veldsportclubs

Op 15 oktober publiceerde het kabinet compensatiemaatregelen voor huishoudens en bedrijven. De steun voor huishoudens is in principe ook van toepassing voor sportclubs met een eigen energie-aansluiting.

Onze conclusie na bestudering van de inhoud van de maatregel luidt: waar de pijn het grootst zal zijn, is de verlichting door het kabinetsbesluit het kleinst. Dit wordt bevestigd door diverse energieadviesbureaus die we hierover hebben geconsulteerd: sportclubs krijgen geen compensatie voor stijgende energietarieven over het verbruik boven de 10.000 kWh aan elektriciteit en geen enkele compensatie over gestegen tarieven voor gasverbruik.

Voor veel veldsportclubs geldt dat dit een forse lastenstijging kan opleveren, als hun energiecontract toevallig op 1 januari aanstaande afloopt. Omdat energiecontracten meestal drie jaar lopen, betreft dit op korte termijn al een derde deel van de veldsportverenigingen. Verwachtingen over de toekomstige energietarieven lopen uiteen, maar de kans is reëel dat veldsportclubs ook de komende jaren hiermee te maken gaan krijgen.

Lastenstijgingen van € 3.000 tot € 15.000 euro zullen geen uitzondering zijn en dat kan het voortbestaan van sportclubs en de betaalbaarheid van sport in gevaar brengen.

Om deze reden zal de sport bij de politiek inzetten op aanvullende maatregelen met als inzet een directe compensatie van op zijn minst een deel van deze lastenstijgingen voor alle sportclubs die hiermee te maken krijgen.

Het beste antwoord op de stijgende energielasten is energiebesparing

Tegelijkertijd zullen betrokken sportbonden en NOC*NSF, samen met de partners in de Routekaart Duurzame Sport, maximaal inzetten op het versneld verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor wordt onder andere de online tool Energietransitie Motor ontwikkeld, die op 10 november tijdens de Nationale Sportvakbeurs zal worden gelanceerd.

Wat kan een sportclub doen?

Allereerst is het van belang dat een sportclub weet wat er speelt en zich bewust is van de mogelijke gevolgen. Dit begint bij het nakijken van het huidige energiecontract en de datum waarop deze afloopt.

Daarnaast is het raadzaam om maximaal in te zetten op het versneld verduurzamen van sportaccommodaties. Om een goed beeld te krijgen van de specifieke mogelijkheden voor de eigen sportclub kan gebruik gemaakt worden van de Energietransitie Motor die op 10 november wordt gelanceerd. 

Tenslotte is het van belang om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. De betrokken sportbonden, NOC*NSF en de partners in de Routekaart Duurzame Sport blijven de komende tijd de belangen van de sport vertegenwoordigen en blijven hier ook over informeren wanneer daar aanleiding toe is. Voor vragen of meer informatie kun je terecht bij Gerben van Hardeveld.

Gerben van Hardeveld

Gerben van Hardeveld

Gerben.vanHardeveld@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: