NOC*NSF Sportbonden

Politiek aan zet voor een energiek en gezond Nederland

22 september 2021
Politiek aan zet voor een energiek en gezond Nederland

De dinsdag gepresenteerde Rijksbegroting 2022 biedt goede aanknopingspunten voor 2022 en voor het nieuwe kabinet om in woord en daad te investeren in preventie en in een energiek en gezond Nederland. "Goed dat preventiebeleid hoog op de politieke agenda staat. De Nederlandse sport werkt graag mee aan een energieke en gezonde leefstijl", reageert Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF.

NOC*NSF vindt het belangrijk dat negatieve ontwikkelingen zoals de tweedeling in de samenleving, stijgende zorgkosten en tekorten op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Net als huidige en toekomstige bedreigingen ten gevolge van ongezonde gewoonten en een inactieve leefstijl.

Zoals verwacht is de Rijksbegroting 2022 beleidsarm vanwege de demissionaire status van het kabinet. "Met instemming lezen we dat het kabinet erkent dat de zorgkosten omlaag kunnen, door inzet op preventie, vitaliteit en gezonde leefstijl. De concretisering ontbreekt nog, de sport helpt het nieuwe kabinet hier graag bij", vervolgt Van den Tweel.

Sport verbindt, verbroedert en brengt mensen samen, ongeacht afkomst, voorkeuren of beperking. Sport draagt ook bij aan zingeving en mentale veerkracht. Of je nu sporter, supporter, professional of vrijwilliger bent. En sport draagt bovenal bij aan een actieve gezonde leefstijl en het ontwikkelen van je talenten. Voor jong en oud.

"Wij roepen de politiek op te investeren in de professionalisering van de sport- en beweegsector. Denk daarbij ook bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken aan het creëren van een uitdagende en beweegvriendelijke leefomgeving", besluit Van den Tweel.

Deel dit artikel op social media: