Bonden Sportbonden

Sportief Verbinden 2030 en morgen!

16 augustus 2021
Sportief Verbinden 2030 en morgen!

Politiek-bestuurlijk programma tijdens TeamNL Olympic Festival 2020

Op het Olympic Festival is naast de prestaties van TeamNL in Tokio en het zelf beleven en ervaren van de sport, ook veel aandacht voor de toekomst en professionalisering van de sport- en beweegsector. Uitkijkend naar het regeerakkoord 2021-2025, de nieuwe Sportagenda en vooruitkijkend naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stond het politiek-bestuurlijk programma (Sportief Verbinden) op het TeamNL Olympic Festival in het teken van de:

  • Dag van de inclusieve samenleving
  • Dag van de internationale evenementen
  • Dag van het maatschappelijk activatie programma in Den Haag
  • Dag van de Gezonde Generatie en gezonde sportomgeving
  • Dag van de vitale sport- en beweegsector
  • Dag van de vitale sportclub
  • Dag van de duurzaamheid
  • Dag van de duurzame topsport
  • Dag van de integriteit

Professionalisering van de sport

Professionalisering van de sporten beweegsector vormde de rode draad tijdens Sportief Verbinden. Door de (veelal vrijwillige) lokale sport- en beweegsector te versterken, te ontzorgen, te ondersteunen en in haar kracht te zetten kan de sportsector werken aan een nog toegankelijkere, veiligere, gezondere en duurzamere sportomgeving. Een sportomgeving waar iedereen zich welkom voelt en er maximaal maatschappelijk rendement wordt gehaald. Door deze professionalisering wordt bovendien de samenwerking met andere sectoren zoals onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn effectiever. De extra investering die hiervoor nodig is verdient zichzelf dubbel en dwars terug. De maatschappelijke kosten worden lager en de kwaliteit van leven in de Nederlandse samenleving hoger.

Tot slot werkt het versterken van de landelijke ondersteuningsstructuur van sportbonden en andere maatschappelijke organisaties als een belangrijk vliegwiel voor de lokale professionalisering.

Dus, als we nu investeren en professionaliseren in de sector zorgen we ervoor dat bewegen in 2030 het nieuwe normaal is! Sportief Verbinden is een initiatief van NOC*NSF, sportbonden, ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en wordt ondersteund door Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

Sportief verbinden is hét platform bij topevenementen en grote sportevenementen in Nederland waar politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en commercieel Nederland elkaar ontmoet, vindt en inspireert met en voor de sport.

Deel dit artikel op social media: