Bonden Sportbonden Duurzaamheid

Platform Sportinfrastructuur in gebruik genomen

22 augustus 2021
Platform Sportinfrastructuur in gebruik genomen

Begin juli is het platform sportinfrastructuur gepresenteerd. Het digitaal handboek is het eerste onderdeel dat is opgeleverd. Stapsgewijs zullen nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden aan het platform sportinfrastructuur, zoals een accommodatiepaspoort, sportproductenlijst en procedurehandboek. Vanaf maart 2022 is op dit platform alle sporttechnische informatie te vinden rondom sportaccommodaties.

VSG, BSNC en NOC*NSF zijn de drie initiatiefnemers, die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe platform sportinfrastructuur. Namens deze drie partijen is NOC*NSF in eerste instantie de beheerder van het nieuwe systeem, dat uiteindelijk zal bijdragen aan het uitoefenen van een eerlijke en veilige sportbeoefening. Vooralsnog is alle informatie te vinden op het huidige platform sportvloeren.sport.nl te vinden, maar vanaf maart 2022 wordt dit vervangen door sportinfrastructuur.nl, waarop nu al het Kwaliteitszorgsysteem en het digitaal handboek staan.

Om alle betrokkenen en gebruikers zo goed mogelijk te informeren over dit nieuwe platform, zijn er vier webinars ontwikkeld. Deze gratis webinars duren elk maximaal 20 minuten en gaan over 1) het digitaal platform sportinfrastructuur.nl; 2) het kwaliteitszorgsysteem; 3) het digitaal handboek en 4) de werkgroepenstructuur.

Deel dit artikel op social media: