Bonden Duurzaamheid Sportbonden

Ontwikkeling Energietransitie motor gestart

27 augustus 2021

Vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport heeft de stuurgroep in juli 2021 haar akkoord gegeven op het voorstel van de werkgroep CO2-reductie van het Sportakkoord over de realisatie van de Energietransitie motor (ETM). 

De ETM wordt een hybride tool die clubs, gemeenten en commerciële sportaanbieders online stap voor stap door het proces van verduurzaming van hun accommodatie leidt en waar gewenst ondersteunt met flexibele en facultatieve ondersteuning door adviseurs.  

Nu de beschikbaarheid van de 1.750 gratis begeleidingstrajecten haar einde nadert, ontstaat er de behoefte aan een schaalbare oplossing. De ETM voorziet hierin door haar hybride karakter en is daarom geschikt om de energietransitie te helpen verbreden naar alle 22.000 sportaccommodaties in Nederland. Het doel hiervan is om als sportsector haar commitment aan de klimaatdoelen te onderstrepen en tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren op het energieverbruik van sportaccommodaties. 

De komende maanden zal de opdrachtnemer CFP Green Buildings, in nauwe afstemming met gedelegeerd opdrachtgever NOC*NSF (namens de Sportakkoord partners), werken aan de realisatie van deze nieuwe tool, die nog dit jaar gelanceerd zal worden. Toekomstige gebruikersgroepen worden t.z.t. betrokken bij het (co)creatieproces en het testen van de prototypes. Vanuit NOC*NSF zal er tijdig worden aangegeven wanneer en hoe clubs zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan deze ontwikkel- en testfase. Voor de ontwikkeling van de ETM heeft het ministerie van VWS een extra subsidie toegekend binnen de kaders van het Sportakkoord. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben van Hardeveld, programmamanager sportaccommodaties, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl  

Deel dit artikel op social media: