Bonden Sportbonden Duurzaamheid

Milieuvriendelijk beheer van natuurgras: gratis leermiddelen beschikbaar

26 augustus 2021

Een natuurgras sportveld moet door het jaar heen goed bespeelbaar zijn. Dat kan alleen wanneer er een manier van beheer en onderhoud wordt toegepast die zich richt op het voorkomen van ziekten, onkruiden en plagen. In de toekomst zal de invloed van klimaatverandering ook steeds meer een uitdaging worden waardoor aanpassingen nodig zullen zijn in de wijze van het jaarlijks onderhoud.

Milieuvriendelijk beheer is hierin essentieel, dat zorgt voor een goede kwaliteit grasmat zonder gebruik van chemische middelen. Al in 2014 is een eerste Green Deal Sportvelden 2020 afgesloten over milieuvriendelijk beheer. De bedoeling was dat chemievrij beheer ook een wettelijke basis zou krijgen, maar de invoering hiervan is op dit moment nog niet zeker.

De afgelopen jaren is desalniettemin hard gewerkt aan een reeks aan instrumenten om beheerders te ondersteunen bij het toepassen van milieuvriendelijk veldbeheer. De leermiddelen voor beheerders om met milieuvriendelijk beheer aan de slag te gaan bestaan al, wat betekent dat het beheren van sportgrasvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen binnen handbereik is! De gratis leermiddelen bestaan uit een handreiking en e-learning over pesticidenvrij beheer, twee factsheets voor bestuurders en vrijwilligers en een webinar over samenwerking op dit terrein. De komende periode zal bovendien samen met de betrokken sportbonden extra worden ingezet op ondersteuning van kennisdeling en een positieve gedragsverandering op lokaal niveau.

Deel dit artikel op social media: