Bonden Duurzaamheid Sportbonden

Begeleidingstrajecten CO2-reductie sportaccommodaties nog slechts beperkt beschikbaar

22 augustus 2021

Ongeveer twee jaar geleden zijn de eerste begeleidingstrajecten CO2-reductie door geaccrediteerde adviesbureaus uitgerold voor eigenaren van sportaccommodaties. Met name sportverenigingen hebben zich hiervoor massaal aangemeld waardoor recentelijk het maximaal beschikbare aantal van 1.750 aanmeldingen (bijna) is bereikt. Inmiddels zijn honderden eigenaren aan de slag gegaan met het (gedeeltelijk) verduurzamen van hun sportaccommodatie.

Hieruit is duidelijk geworden dat de begeleidingstrajecten een stimulerende rol vervullen, maar ook dat maatwerk de voorkeur heeft. De doelgroep ondernemers in de sportbranche is tot nu toe slechts mondjesmaat bereikt; reden om een (klein) deel van de nog resterende begeleidingstrajecten voor deze doelgroep te reserveren. Voor sportverenigingen zijn per augustus 2021 nog slechts enkele tientallen trajecten beschikbaar, wat betekent dat niet in de gehele behoefte kan worden voorzien.

Om deze reden wordt er nu hard gewerkt aan een vervolg. Dat is de realisatie van de Energietransitie Motor (ETM): een digitale tool die geen limiet stelt aan het aantal gebruikers. De ETM krijgt een hybride invulling: behalve een online tooling krijgen binnen deze nieuwe aanpak ook flexibele vormen van begeleiding een plek. De invulling van de online tool wordt samen met gebruikers, stakeholders en adviesbureaus de komende maanden verder uitgewerkt. Via onder meer deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over de laatste ontwikkelingen.

Deel dit artikel op social media: