Bonden Sportbonden

Alliantie Sportinfrastructuur

26 augustus 2021

Een goede sportinfrastructuur in de vorm van sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte is noodzakelijk om alle inwoners van Nederland met plezier te kunnen laten sporten en bewegen. Op dit terrein hebben de sportbonden veel gemeenschappelijke vraagstukken en blijkt samenwerking en bundeling van kennis veel voordelen op te leveren. Die samenwerking krijgt nu vorm in de alliantie Sportinfrastructuur. In deze alliantie wordt de missie-visie-strategie verder uitgewerkt en vertaald naar een activiteitenplan van de gezamenlijke sport.

Namens de bonden is er een alliantiemanagementteam samengesteld met een aantal directeuren en managers, die zich hiervoor hebben aangemeld. Vanuit NOC*NSF wordt dit team ondersteund door een alliantiemanager en een programmateam met projectleiders en experts. Vanuit NOC*NSF is per 1 september a.s. Gerben van Hardeveld de alliantiemanager. Hij volgt Jan Vlasblom op, die vanaf dan de ontwikkeling van de lokale sportraden zal gaan ondersteunen.

Namens de bonden zitten de volgende personen in het alliantiemanagementteam:

  • Patrice Assendelft (KNMV)
  • Mark van Berkum (KNVB)
  • Myron ter Haar (NTFU)
  • Gert-Jan Kraaijeveld (KNKV)
  • Roel de Krijger (KWBN)
  • Leon van Leeuwen (KNLTB)
  • Chantal Mies (KNHB)
  • Desmond van Santen (NOB)

Het alliantiemanagementteam is al enige keren bijeengeweest. Het team heeft de volgende gezamenlijke ambitie geformuleerd:

“Om alle inwoners van Nederland een leven lang gezond en met plezier te kunnen laten sporten en bewegen, hebben we een functionele, uitnodigende, veilige, duurzame en optimaal te benutten sportinfrastructuur nodig. Deze moet voldoen aan de vraag en de behoefte van de sporters - nu en in de toekomst - in de vorm van: sportaccommodaties en sportparken en een sport- en beweegvriendelijke openbare ruimte.”

De alliantie start met het inventariseren en ophalen van alle relevante thema’s en netwerken, die verband houden met deze ambitie. We hopen op ieders medewerking om de gezamenlijk ambitie van ‘Sportinfrastructuur’ te realiseren.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Gerben van Hardeveld, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: