NOC*NSF Organisatie Sportbonden

Reactie NOC*NSF op advies NL Sportraad om sport een publieke voorziening te maken

8 juli 2021
Reactie NOCNSF op advies NL Sportraad om sport een publieke voorziening te maken

Op donderdag 8 juli heeft NOC*NSF in een bestuurlijk overleg een inhoudelijke reactie gegeven op het advies van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) ‘De opstelling op het speelveld’. In dit advies en het later gepubliceerde addendum pleit de NLsportraad ervoor om van sport een publieke voorziening te maken die voor iedereen toegankelijk is. Willen we als Nederland zowel een vitale samenleving als een sterke sportbranche, dan is het volgens de sportraad nodig dat de overheid de regie neemt en sport wettelijk verankert. NOC*NSF reageert op dat advies.

Verhogen van potentiële rendement sport en bewegen

We delen de visie van de NLsportraad dat doorontwikkeling en professionalisering van de sport- en beweegsector noodzakelijk is om het potentiële rendement van sport en bewegen voor de samenleving te verhogen. Een forse schaalsprong is hiervoor nodig. De NLsportraad adviseert daarom een extra investering vanuit de overheid van 2 miljard. Dit sluit aan op onze visie om tijdens de nieuwe kabinetsperiode structureel 1,2 miljard extra investeren in sport en bewegen.

Deze investering is nodig om te komen tot een energiek en gezond Nederland. Door extra te investeren in sport worden namelijk niet alleen maatschappelijke doelen gehaald maar ook maatschappelijke kosten verminderd. Zo levert elke geïnvesteerde euro in sport minimaal 2,5 euro op. Een extra investering vanuit de Rijksoverheid is dus niet alleen inhoudelijk verstandig, maar levert ook maatschappelijke rendement op.

Sportwet

Naast een extra investering in sport adviseert de NLsportraad ook om de toegang tot sport te verankeren in een Sportwet. Het ontwerpen van deze wet is wat ons betreft onderwerp van bespreking in de volgende regeerperiode. Professionalisering van de sport- en beweegsector en een (financiële) schaalsprong zijn cruciaal om het potentiële rendement van sport en bewegen voor de samenleving fors te verhogen.

Een wet moet echter louter ondersteunend zijn aan het bereiken van dit doel, geen doel op zich. Gemeenten investeren al decennialang veel geld in een sterke sportinfrastructuur omdat dat aansluit bij de behoefte van de samenleving. Ook zonder een sportwet zien wij dus veel mogelijkheden om veel meer mensen sportief actief te krijgen en te komen tot een energiek en gezond Nederland.

Deel dit artikel op social media: