Bonden Sportbonden

Rapportage Mulier Instituut – Adviseurs lokale sport

4 juni 2021

De adviseur lokale sport is namens de gezamenlijke sport (NOC*NSF, Sportbonden en NL Actief) in gesprek met lokale allianties om de lokale samenwerking te bevorderen en de uitvoering van de lokale sportakkoorden aan te jagen. 

NOC*NSF wil inzicht verkrijgen in hoe de adviseurs hun rol vervullen, waar zij in de praktijk tegenaan lopen en hoe deze rol verder ontwikkeld en versterkt kan worden. In opdracht van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut hiernaar onderzoek verricht. 

De grootste waarde van adviseurs lokale sport, ligt in verbinding en advies. Onderstaand zijn een aantal hoogtepunten uit het rapport beschreven.  

Adviseurs beoordeling zichzelf gemiddeld met een 7.1  
Adviseurs lokale sport beoordelen de eigen functie gemiddeld met het rapportcijfer 7,1. Een groot deel van de adviseurs blijkt zeer tevreden over de functie. Tegelijkertijd beoordelen drie op de tien adviseurs de tevredenheid over de eigen functie met een 6 of lager. Hieruit blijkt dat ook verbetering nog mogelijk is, bijvoorbeeld op de punten die door de adviseurs zijn aangegeven over de beschikbare tijd voor de functie en de ondersteuning bij de uitvoering van de rol.   

Verbinden en ondersteunen 
55 procent van de adviseurs ziet het verbinden en ondersteunen van lokale en nationale partijen als hun belangrijkste toegevoegde waarde. Hun rol is daarbij in de loop van de tijd minder uitvoerend en meer adviserend en ondersteunend geworden. Ze versterken de positie van sport- en beweegaanbieders bij de uitvoering van lokale sportakkoorden, bijvoorbeeld door samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. 

Een lokale aanjager als meest bevorderende factor voor het slagen van lokale sportakkoorden 
Maar liefst 91% van de ondervraagde Adviseurs lokale sport geeft aan dat het hebben van een lokale aanjager, die enthousiasmeert en het proces op gang houdt, een belangrijke bevorderende factor is voor het slagen van lokale sportakkoorden. Op de tweede en derde plaatst wordt de inzet van ambtenaren, coördinatoren (64%) en buurtsportcoaches (53%) genoemd.  

Duidelijke taakomschrijving als verbeterpunt 
Uit het rapport blijkt dat het aan te raden is om de taak van de adviseurs lokale sport duidelijk vast te leggen. De rol van de adviseurs en de kwaliteitseisen voor de functie moeten voor alle partijen duidelijk zijn. Als men daarbij met de trend meebeweegt en dus de nadruk legt op adviseren en voorwaarden scheppen, kunnen de adviseurs de grootste meerwaarde hebben. 

Nieuwsgierig naar meer informatie? Lees dan de volledige rapportage.  

 

 

Deel dit artikel op social media: