Bonden Sportbonden

Eerste stap naar verdere samenwerking Nederlandse esportsbranche en de sportsector

21 mei 2021
Eerste stap naar verdere samenwerking Nederlandse esportsbranche en de sportsector

Op 18 mei vond de startconferentie oprichting brancheorganisatie esports Nederland plaats. Een online conferentie waar meer dan 100 verschillende organisaties die zich verbonden voelen met esports aan hebben deelgenomen. Onder deze partijen behoren ook NOC*NSF en diverse sportbonden.

De aanleiding voor deze conferentie is een vraag vanuit de sportsector. Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité heeft in maart een set aanbevelingen voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Hierin roepen zij onder andere de olympische wereld op om de ‘ontwikkeling van virtuele sport aan te moedigen, en meer betrokken te raken bij video gaming communities’. In navolging van deze oproep heeft het NOC*NSF samen met 5 betrokken sportbonden (KNVB, KNWU, KNBB, KNAF, KNSchaakB) de concrete vraag neergelegd voor één aanspreekpunt ‘esports in Nederland’, welke als toekomstig gesprekspartner kan fungeren.

Tijdens de opening van de conferentie werd door Richard Kaper (manager sportparticipatie NOC*NSF) nogmaals benadrukt welk belang de sportsector hecht aan dit initiatief:

NOC*NSF en de sportbonden juichen de huidige stappen die worden genomen binnen de esports branche van harte toe. Niet als doel op zich om je te organiseren als branche. Maar vooral om samen een volgende stap te kunnen maken. Wat er vandaag ook uitkomt, wij als sportsector zijn bereid om met jullie samen te werken. NOC*NSF en de sportbonden spreken dan ook hun steun uit aan deze startconferentie en de daaropvolgende ontwikkelingen.

Tijdens de startconferentie is er met de deelnemende organisaties gesproken over de gezamenlijke visie van de esportsbranche, het proces van oprichting en is er in verschillende groepen nagedacht over de doelen welke de op te richten brancheorganisatie na zal streven. Veel input en energie wat uiteindelijk moet leiden naar een oprichtingsmanifest in het najaar.

Position paper

Door gesprekken met partijen uit de esportsbranche en de internationale ontwikkelingen is bij NOC*NSF en sportbonden ook vaak gevraagd welke positie esports kan innemen in het sportlandschap. De conferentie op 18 mei was voor NOC*NSF en de betrokken sportbonden (KNVB, KNWU, KNBB, KNAF, KNSchaakB) dan ook het moment om het opgestelde position paper ten aanzien van esports te presenteren en toe te lichten.

In dit position paper stellen we als sportsector een gezamenlijke definitiebepaling op, benoemen we de toegevoegde waarde van esports voor de sportsector en vice versa, schetsen we de eerste behoeftebepaling van de sportbonden en doen we aanbevelingen voor het vervolg in de verwelkoming van esports binnen de sportsector en binnen de vereniging NOC*NSF.

Deel dit artikel op social media: