NOC*NSF Tokyo 2020 Coronavirus en sport

Olympische en paralympische sporters gevaccineerd naar Tokio

14 april 2021

Het kabinet heeft dinsdag laat in de avond de mogelijkheid gecreëerd om per direct met het vaccineren van olympische en paralympische sporters van TeamNL voor de Spelen van Tokio te starten. Het ministerie van VWS benadrukt dat het hierbij om een gering aantal vaccinaties gaat en de lopende vaccinatiestrategie hier niet door verstoord of vertraagd wordt.

Het kabinet geeft in een brief aan de Tweede Kamer daarover het volgende aan: "Topsporters die Nederland vertegenwoordigen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen zullen ook op korte termijn worden ingeënt tegen COVID-19. Zo zorgen we ervoor dat zij optimaal in staat zijn om de prestaties te leveren waarvoor ze al jaren in training zijn. Optimaal kunnen presteren op het podium van Olympische en Paralympische Spelen is ook een aansprekend middel om ons land internationaal op de kaart te zetten. Een gedegen voorbereiding voor topsporters inclusief vaccinatie hoort hierbij. Het sluit aan op de uitzonderingen op de coronamaatregelen die in het afgelopen jaar zijn gemaakt voor topsporters om op het mondiale niveau waarop zij actief zijn het gelijke speelveld zoveel mogelijk te waarborgen. Deze groep zal bij de GGD gevaccineerd worden met BionTech/Pfizer."

NOC*NSF sluit zich aan bij de berichtgeving van de overheid. Dit is goed nieuws voor het olympische en paralympische team van Nederland. Nu deze topsporters worden gevaccineerd kunnen zij zich weer volledig op de voorbereiding en de deelname concentreren, met inachtneming van alle andere voorzorgsmaatregelen natuurlijk. Alle sporters en hun begeleiders zijn zich er zeer van bewust dat dit besluit geen eenvoudig besluit is geweest. NOC*NSF is de overheid zeer erkentelijk voor het erkennen van het bijzondere karakter van deze groep en de uitzonderlijke situatie waarin zij terecht dreigden te komen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen ter hand genomen om het vaccineren van deze relatief kleine groep uit te kunnen voeren. Sporters worden hierover op korte termijn geïnformeerd.

Deel dit artikel op social media: