Bonden Sportbonden

Nieuw eHerkenningsniveau voor Regeling Gratis VOG per 1 juli 2021 noodzakelijk, informeer jouw verenigingen!

23 april 2021

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen sportverenigingen. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niets heeft gedaan en geen strafbaar verleden heeft dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Dit is een stap richting een veilig (sport)klimaat binnen de vereniging. Voor vrijwilligers die bij een vereniging met minderjarigen en kwetsbare groepen werken, is het aanvragen dankzij de Regeling Gratis VOG gratis. Per 1 juli a.s. verandert het hiervoor benodigde eHerkenningsniveau. Infomeer jouw verenigingen hierover!

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft bepaald dat een vereniging die gebruik maakt van de Regeling Gratis VOG tot en met 30 juni 2021 gebruik kan maken van eHerkenningsniveau 1 (EH1). Vanaf 1 juli 2021 heeft de vereniging hiervoor eHerkenningsniveau 2+ (EH2+) nodig. De aanschaf van EH2+ bedraagt ca. €35, afhankelijk van de leveranciersaanbieder. De vereniging is vrij in de keuze van de leveranciersaanbieder. Hiervoor kunt u terecht op www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. Heeft de vereniging al een eH2+ of hoger eHerkenningsniveau in bezit? Geen probleem, hiermee is direct gebruik te maken van de Regeling Gratis VOG.

Nieuw eHerkenningsniveau
Met de Regeling Gratis VOG is de aanvraag van de VOG zelf voor de vrijwilliger die werkt met minderjarigen en kwetsbare groepen gratis. Maakt de vereniging gebruik van EH1 voor de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers? Dit kan tot en met 30 juni 2021. Vanaf 1 juli 2021 heeft de vereniging hiervoor EH2+ nodig. Vraag dus tijdig de verhoging aan!

Meer weten?
Voor meer informatie over de stopzetting van EH1 en de nieuwe noodzakelijke EH2+ kunt u terecht op www.justis.nl/eherkenning of neem contact op met Centrum Veilige Sport Nederland via vog@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: