NOC*NSF Sportbonden Coronavirus en sport Gezondheid Gezonde Generatie

Brief naar informateur over prominente plek sport in regeerakkoord

14 april 2021

Namens de sportbonden en andere sport- en beweegpartners heeft NOC*NSF woensdag een brief gestuurd naar informateur Herman Tjeenk Willink. NOC*NSF vraagt de informateur om bij de totstandkoming van het regeerakkoord sport een prominente plek te geven.

Sport is van grote waarde bij de aanpak van de grote opgaven waar de Nederlandse samenleving in de komende jaren voor staat. In de eerste plaats is sport en bewegen essentieel voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, zoals de coronapandemie nog eens indringend duidelijk maakt. Daarnaast kan sport en bewegen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van de sociale en mentale problemen.

De return on investment van sport en bewegen is hoog. Elke geïnvesteerde euro levert minimaal 2,5 euro op. Op termijn heeft investeren in sport een bewegen dan ook een positief effect op de overheidsfinanciën. Bij de brief zijn als bijlagen enkele concrete suggesties voor het rijksbeleid op het gebied van sport en bewegen gevoegd.

Deel dit artikel op social media: