Bonden Sportbonden

Terugkoppeling bijeenkomst sport en integriteit van 4 maart

10 maart 2021

Er is veel aandacht voor integriteit in de sport. De impact van misstanden neemt toe - maatschappelijk, in de media en in de politiek. Op allerlei verschillende manieren wordt er daarom al gewerkt aan integriteit. Toch ontstaan er nog te veel schendingen en kan de aanpak van misstanden nog verbeteren. Hoe staat het er nu precies voor op gebied van integriteit? Wat zijn knelpunten die we zien in de aanpak ervan? En hoe kunnen we de volgende stap zetten op sport en integriteit – en met welke taakverdeling tussen sport en overheid?

Op 4 maart kwam tijdens de themabijeenkomst sport en integriteit de huidige stand van zaken uitgebreid aan de orde en werden de contouren van een concept-visie op integriteit in de sport gepresenteerd. Dankzij de input van alle aanwezige sportbonden wordt nu verder gewerkt aan deze visie, als inzet richting politiek en het nieuwe kabinet.

Kon je er niet bij zijn?

Hier kun je de themabijeenkomst terugkijken. (toegang via deze teams-groep via Emiel Krijt).

En heb je nog feedback, tips of andere opmerkingen over sport en integriteit, mail die dan naar emiel.krijt@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: