Bonden Sportbonden Duurzaamheid

Bouw nieuw Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties van start

27 maart 2021

Het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur is één van de doelen van het Sportakkoord. Om dit qua normering en certificering goed te faciliteren, ontwikkelt NOC*NSF in nauwe samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten en de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek een nieuw Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties (KZS).

Digitaal platform

In dit digitale platform is alle expertise op het gebied van sportaccommodaties eenvoudig te vinden voor clubs, gemeenten, adviseurs, aannemers en leveranciers die aan de slag willen met de aanleg, bouw en renovatie van sportgebouwen, velden of banen. Voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot verduurzaming zullen hierin een steeds grotere rol gaan spelen. Met het KZS kunnen sportbonden, gemeenten en de branche hun doelstellingen tot verduurzaming van de sport vertalen naar sportaccommodaties.

Op 21 maart jl. is het contract getekend met het bureau INFO uit Amsterdam, dat het platform gaat bouwen. In circa twintig ‘sprints’ krijgt het nieuwe KZS gestalte. De planning is dat in juli de eerste versie van het digitaal handboek sportaccommodaties wordt opgeleverd. Hierin is alle algemene en sport specifieke informatie te vinden op het gebied van sportaccommodaties en sporten in de openbare ruimte. Vrijwel alle sportbonden hebben hiervoor de afgelopen maanden content aangeleverd onder begeleiding van het bureau Odin Wenting Bouwadvies Advies BV.

Accommodatiepaspoort en keuringsportaal

Na de eerste oplevering volgen successievelijk andere onderdelen, zoals het accommodatiepaspoort en het keuringsportaal. Volgens plan zal het nieuwe KZS in maart 2022 gereed zijn. Het zal voor alle sporten (en bonden) een belangrijk instrument worden om in Nederland - met oog voor de belangen van alle stakeholders - een kwalitatief goede, veilige, eerlijke én duurzame sportinfrastructuur te bieden aan alle inwoners van Nederland, die willen sporten en bewegen.

De bij NOC*NSF bekende contactpersonen Sportaccommodaties van bonden zullen door middel van nieuwsbrieven en (digitale) bijeenkomsten uitgebreid worden geïnformeerd over de voortgang.

Wil je meer weten over het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties, neem dan contact op met Wilko Zuidema, wilko.zuidema@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: