Bonden Sportbonden

Voortgang Veranderagenda

26 februari 2021

Op de Algemene Vergadering van november 2020 is de Veranderagenda vastgesteld. Deze beschrijft de doorontwikkeling van NOC*NSF, geformuleerd in vijftien uitgangspunten die weer zijn  zijn geclusterd in vier overkoepelende thema’s:

  • Interne Verenigingsorganisatie
  • Sportparticipatie
  • Verdeling middelen
  • Bureauorganisatie NOC*NSF

Voor ieder thema zijn werkgroepen ingericht die aan de slag gaan met de uitwerking van de veranderopgaven. Ook de regiegroep is van start gegaan en heeft haar eerste bijeenkomst gehad. Dank aan alle bonden die een bijdrage leveren aan de realisatie van de Veranderagenda!

We houden je uiteraard graag op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. de Veranderagenda. Hiervoor gebruiken we de volgende communicatiekanalen:

  • Interactieve Teams-omgeving
  • AM-update NOC*NSF
  • Ledennieuwsbrief NOC*NSF
  • Bondsdirecteurenoverleg
  • Ledenberaad NOC*NSF
  • Algemene Vergadering NOC*NSF

Daarnaast organiseren we digitale inloopsessies voor de medewerkers van NOC*NSF, zodat ook zij goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Wil je graag toegang tot de Teams-omgeving?

Stuur dan een mailtje naar programmamanager Carlijn Mol via carlijn.mol@nocnsf.nl. Ook voor andere vragen of opmerkingen t.a.v. de Veranderagenda kan je uiteraard bij haar terecht.

Deel dit artikel op social media: