Bonden Sportbonden

Themabijeenkomst Sport en Integriteit op 4 maart

8 februari 2021

NOC*NSF staat voor een eerlijke en veilige sport. Samen willen we integriteitsschendingen voorkomen en bestrijden. Afgelopen jaren is er al veel gebeurd, maar de actualiteit laat zien dat er meer nodig is. Hoe kunnen we nu de volgende stap zetten? Met een nieuw kabinet in aantocht ontwikkelt NOC*NSF een integrale visie op integriteit in de sport. Alle bondsdirecteuren zijn van harte uitgenodigd om hier over mee te praten in de Themabijeenkomst Sport & Integriteit op 4 maart.

 Er is veel aandacht voor integriteit in de sport. De impact van misstanden neemt toe - maatschappelijk, in de media en in de politiek. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland blijft het aantal meldingen groeien, het Instituut Sportrechtspraak moet meer zaken dan ooit behandelen.

Machtsmisbruik, intimidatie, doping, matchfixing, criminele inmenging en discriminatie horen niet thuis in de sport. Op allerlei verschillende manieren wordt er daarom al gewerkt aan integriteit. Toch ontstaan er nog te veel schendingen en kan de aanpak van misstanden nog verbeteren. Het wordt tijd om een volgende stap te zetten.

Met een nieuw kabinet in aantocht ontwikkelt NOC*NSF een nieuwe, integrale visie op integriteit in de sport. Wat moet er gebeuren om nu de volgende stap te zetten op gebied van preventie én handhaving? Hoe kunnen we samen met de overheid ervoor zorgen dat de sportsector veilig, eerlijk en toegankelijk is voor iedereen?

Graag nodigt NOC*NSF alle bondsdirecteuren uit voor een Themabijeenkomst Sport & Integriteit op 4 maart, van 13.30 tot 15.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst komt de huidige stand van zaken uitgebreid aan de orde en wordt de eerste versie van de visie op integriteit in de sport gepresenteerd.

Deel dit artikel op social media: