Bonden Sportbonden

VMS-portal open voor KISS 2020

14 januari 2021

Het VMS-portal is vanaf maandag 18 januari 2021 weer geopend voor het aanleveren van de gegevens over lidmaatschappen van 2020. De uiterlijke aanleverdatum hiervoor is 1 maart 2021. We verzoeken jullie zo snel mogelijk aan te leveren zodat we ook in het kader van de lobby rond corona actuele gegevens hebben.

De lidmaatschappencijfers zullen in mei op de Algemene Vergadering van NOC*NSF worden gepresenteerd en worden samen met de sportdeelnamecijfers over 2020 verwerkt in ons jaarlijkse rapport 'Zo sport Nederland'. Daarnaast zullen in mei de nieuwste cijfers voor iedere bond weer beschikbaar zijn in het KISS dashboard (via PowerBI).

Het aanleveringsproces is hetzelfde als vorig jaar. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Het aangeleverde bestand moet exact overeenkomen met het gewenste format (zie bijlagen onderaan deze pagina);
  • Het bestand moet in een csv-format worden aangeleverd;
  • De optionele kolommen moeten blijven staan. Wanneer deze velden niet worden ingevuld, graag leeg aanleveren;
  • Aanlevering van het verenigingsbestand is niet verplicht, maar zeer gewenst (zie toegevoegde uitleg over het waarom);

Vanwege de grote vraag naar het Corona-effect op de ledencijfers vragen we alle sportbonden om de ledencijfers zo spoedig mogelijk aan te leveren en niet te wachten tot de uiterste deadline. Dit is ook de reden dat we de deadline voor het aanleveren verschuiven van 1 april naar 1 maart. Mocht dit tot grote problemen leiden neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken op welke manier we elkaar kunnen helpen.

Bij vragen over KISS (Kennis- en Informatiesysteem Sport) kun je contact opnemen met Miranda den Boer via kiss@nocnsf.nl.

Privacy statement

Als laatste brengen we het privacy statement graag nog een keer onder de aandacht. Met de ingang van de aangepaste wet AVG in 2018 is het verplicht om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens van leden/sporters. Daardoor is het van groot belang dat zowel verenigingen als bonden hun leden informeren dat hun gegevens met NOC*NSF (en sportbond) worden gedeeld. We verwachten dat inmiddels goed is ingeregeld. Tegelijkertijd roepen we iedereen op om hier scherp op te blijven.

Mochten hier specifieke vragen en/of opmerkingen over zijn, ook dan kan er contact worden opgenomen via kiss@nocnsf.nl.   

Deel dit artikel op social media: