NOC*NSF Sportbonden Coaching

Implementatie digitale tools voor trainers-coaches

26 januari 2021

Onder coördinatie van NOC*NSF en in samenwerking met sportbonden en Sportscloud zijn digitale tools voor trainers-coaches geïnventariseerd. Dat heeft geresulteerd in een shortlist die is vastgelegd in een rapportage, die we niet alleen graag met jullie delen maar waarover we ook graag verder met jullie in gesprek gaan. 

Vervolgstap 1 implementatie tools

In de rapportage is een verdeling gemaakt tussen twee type tools:

  • Sportgenerieke tools: er zijn een aantal tools die direct al gebruikt kunnen worden door trainers-coaches van verschillende sporten. Bepaalde tools zijn echter redelijk prijzig in gebruik. Voorstel is om te inventariseren welke bonden voor welke tool belangstelling hebben om dan gezamenlijk te kijken naar inkoopvoordelen. Ook kan gedacht worden aan gezamenlijke communicatie naar trainers-coaches over het gebruik van deze tools.

  • Sportspecifieke tools: er zijn ook tools waarbij de technologie hergebruikt kan worden maar waarbij de content sportspecifiek is. Ook hier is het voorstel te kijken wie interesse heeft in welke tool(s) en op basis daarvan door te ontwikkelen. Zowel in de techniek als in de content.

In een online-bijeenkomst op dinsdag 16 of 23 februari tussen 14.00-16.00 uur (wordt nader bepaald) worden de onderzochte tools toegelicht en gaan we plenair stil staan bij mogelijke ondersteuning en wensen in het vervolgtraject. Vlot na deze bijeenkomst zullen we met de bonden individuele gesprekken voeren over het commitment en de wijze van implementatie c.q. gebruik van de tools. Het is dan aan iedere bond hoe zij hier verder mee willen (alleen of samen).

Vervolgstap 2 pedagogiek

Pedagogische tips & tricks: zoals al eerder gecommuniceerd is er nog geen tool op de markt die op een goede manier, de juiste pedagogische content bij de juiste doelgroep krijgt. Er is wel veel kennis en content, maar het praktische middel ontbreekt nog. Voorstel is om, samen met het lopende project vanuit de KNVB/KNGU én andere lopende zaken vanuit NOC*NSF, hier verdere stappen in te zetten.

Mocht je opmerkingen en/of ideeën hebben over de rapportage of bovenstaande vervolgstappen,  deel deze dan met Astrid Cevaal (astrid.cevaal@nocnsf.nl).

Deel dit artikel op social media: