Bonden Sportbonden

Betrek jouw verenigingen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen

14 januari 2021

Op 4 februari start de werving van lokale sportcampagneteams voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze lokale sportcampagneteams bestaan uit vrijwilligers die vanuit hun passie voor de sport lokale politieke partijen informeren over het belang van sport voor hun gemeente.

De werving van deze lokale sportcampagneteams wordt georganiseerd vanuit het centrale Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, VSG, Sportkracht12, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.

De lokale campagneteams spelen een belangrijk rol binnen de sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zorgen er immers voor dat de sportcampagne op lokaal niveau daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Doel van deze campagne is om in zoveel mogelijk gemeenten een waardevolle sportparagraaf in het nieuwe coalitieakkoord te krijgen.

Het centrale Sportcampagneteam NL ondersteunt de lokale sportcampagneteams met feiten en cijfers over de sport en kennis over belangenvertegenwoordiging. Daarnaast vindt er op regionaal niveau onderlinge kennisuitwisseling plaats tussen de verschillende lokale campagneteams. 

Wat kan ik als bond doen?

Om de lokale sportcampagneteams zo sterk mogelijk te maken wordt er ingezet op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de lokale sport. Hierbij valt te denken aan lokale sportraden, betrokkenen bij het lokale sportakkoord, lokale commerciële sportaanbieders en verenigingen. Als bond kan je je verenigingen informeren over de mogelijkheid iemand aan te laten sluiten bij het lokale sportcampagneteam van hun gemeente.

Op 4 februari start de werving van de lokale campagneteams. Daarvoor wordt onder andere een wervingsvideo ontwikkeld. We willen bonden uitnodigingen om vanaf 4 februari deze wervingsvideo met hun achterban te delen via social media, nieuwsbrieven of andere communicatie richting de verenigingen. Hiervoor zal op 25 januari een toolkit met communicatiemiddelen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over de sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u contact opnemen met Frank Slooten via frank.slooten@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: