NOC*NSF Sportverenigingen Coronavirus en sport

Kabinet onderzoekt mogelijkheid sporten in groepsverband in januari

Redactie 10 december 2020
Kabinet onderzoekt mogelijkheid sporten in groepsverband in januari

Het kabinet gaat advies vragen aan het OMT over de vraag of er vanaf januari weer door iedereen getraind kan worden in de amateursport. Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de sport. Dat is een van de uitkomsten van een gesprek dat NOC*NSF en de KNVB woensdag hadden met het kabinet, over de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector. 

Bij het gesprek waren minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark, onze voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en namens de directie van de KNVB Eric Gudde aanwezig. De partijen spraken over het belang van sport en bewegen voor de vitaliteit van Nederlanders. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de weerbaarheid en gezondheid van de samenleving.

“We hebben goed overleg gehad over de bijdrage die sport kan leveren aan een gezondheid in de samenleving", reageerde Anneke van Zanen-Nieberg. "Er is vooral gekeken naar wat wel kan en op welke termijn."

Financiële gevolgen voor de sportsector

Uit het gesprek kwam verder naar voren dat het betaald voetbal mogelijk in januari kan beginnen met de zogeheten fieldlabs, om kennis te verzamelen over groepen in stadions. Het liefst was het betaald voetbal meteen gestart met beperkt publiek, maar voetballen met publiek kan gezien het aantal besmettingen helaas nog niet. Als laatste is er ook stilgestaan bij de financiële gevolgen voor de sportsector. Het kabinet heeft oog voor de sportsector en -verenigingen die grotendeels op vrijwilligers draaien en lang gesloten zijn. Sportminister Tamara van Ark heeft toegezegd zich in te spannen om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

We blijven de komende tijd in gesprek met de sportsector om te kijken wat er mogelijk is aan versoepelingen
Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport

Van Zanen-Nieberg: "Goed dat we met onze sportverenigingen in ieder geval voor de jeugd in de komende weken al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het sport- en beweegaanbod. Ook is gesproken over de financiële impact van deze crisis op de sportverenigingen en de zorg die wij daarbij hebben. Het is bovendien goed dat aan het OMT gevraagd wordt of en hoe we de trainingen in januari weer mogelijk kunnen maken zonder de beperking van de groepsgrootte van 4.

"Ik ben verder blij met de toezegging van minister Van Ark om zeer serieus met ons in gesprek te blijven over de negatieve effecten van de omzetderving die er bij alle sportverenigingen is. Zij zal zich inspannen om hier ondersteuning voor te vinden, naast de steun die al is toegezegd op de huren van de accommodaties. Het is goed te zien dat het belang van de sportinfrastructuur in Nederland wordt erkend, zowel door premier Mark Rutte als onze sportminister Tamara van Ark. Wij blijven graag met hen in overleg.”


Sport en bewegen belangrijk om fit te blijven

Tamara van Ark: “Sport en bewegen zijn enorm belangrijk om fit te blijven. Helaas zijn er op dit moment geen versoepelingen mogelijk gezien het hoge aantal besmettingen. We kunnen als samenleving ons steentje bijdragen door ons allemaal aan de maatregelen te houden. Ik ben onder de indruk van de sportverenigingen en de enorme hoeveelheid vrijwilligers die ondanks de beperkende maatregelen zoveel mogelijk mensen plezier laten beleven aan sport en bewegen. We blijven de komende tijd in gesprek met de sportsector om te kijken wat er mogelijk is aan versoepelingen.”

Deel dit artikel op social media: