Bonden Sportbonden

Berenschot start evaluatie transitie- en innovatierubriek Bestedingsplan

2 december 2020

In het Bestedingsplan van NOC*NSF wordt er sinds 2018 budget beschikbaar gesteld voor transitie en innovatie in de sport. Dat budget komt samen onder de zogenaamde rubriek 4. Sinds de introductie van dit maatwerkbudget zijn er door sportbonden en NOC*NSF veel activiteiten, initiatieven en projecten gestart en afgerond. Na drie jaar, en met de komst van het Sportakkoord en de Veranderagenda, is het tijd voor een evaluatie.

Onderzoek door Berenschot

Berenschot heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken in welke mate het gelukt is om invulling/uitvoering te geven aan de gestelde doelen/ambities van rubriek 4. Ze kijken daarbij allereerst naar het ‘Maatwerkbudget innovatie’ (Innovatiefonds), dat is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten passend bij de veranderende vraag van de sporter. Daarnaast nemen ze het ‘Maatwerkbudget transitie’ onder de loep. Dit budget is gebruikt om de collectieve innovatie en ontwikkeling in de sport te bevorderen en te versterken. Het gaat hierbij om thema’s die van belang zijn voor het collectief van de sport en die zonder de hulp van deze middelen niet of moeizaam kunnen worden gerealiseerd. Tot slot onderzoekt Berenschot hoe we transitie en innovatie in de toekomst het beste kunnen organiseren en positioneren. Hierbij wordt ook naar goede voorbeelden uit andere sectoren gekeken.

Eerste stappen gezet

Het onderzoek dat Berenschot uitvoert bestaat uit verschillende fasen:

  • Documentstudie
  • Verkennende interviews
  • Online verdieping en verbreding d.m.v. MeetingSphere
    (toegankelijk voor alle bonden)
  • Toetsende en verdiepende interviews
  • Aanbeveling en rapportage

Inmiddels heeft de documentstudie plaatsgevonden (fase 1) en zijn er verschillende bonden benaderd voor de verkennende interviews (fase 2). Deze bonden zijn geselecteerd op basis van verschillende variabelen zoals de omvang, participatie in de rubrieken en het type sport. De interviews worden op korte termijn ingepland en geven input voor de online verbreding en verdieping van verschillende thema’s en constateringen door middel van MeetingSphere (fase 3).

Uiteraard worden alle bonden tijdig geïnformeerd over de openstelling en werkwijze van deze online omgeving. Nadat de input uit MeetingSphere is verwerkt worden er opnieuw bonden benaderd voor een interview (fase 4). Het rapport, inclusief aanbevelingen, wordt begin februari 2021 door Berenschot opgeleverd.

Input leveren?

Mocht je de specifieke behoefte hebben of de noodzaak voelen om door middel van een interview namens jouw bond input te geven voor deze evaluatie, dan horen we dat graag. Neem daarvoor contact op met Sjors Metz (sjors.metz@nocnsf.nl / 06-53260901) of Carlijn Mol (carlijn.mol@nlsport.org) / 06-46191801).

Blijf op de hoogte

Via de AM-update van de accountmanagers van NOC*NSF houden we bondsdirecties- en besturen op de hoogte van de voortgang van de evaluatie. Op de hoogte blijven kan ook via de nieuwsbrief van NLsport, waarvoor je je op de website www.detransitieindesport kunt aanmelden.

Deel dit artikel op social media: