NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

Extra steun voor sportbonden

16 november 2020
Extra steun voor sportbonden

De algemene vergadering van NOC*NSF heeft op voorstel van het bestuur van NOC*NSF besloten de sportbonden in 2021 extra te steunen vanwege de coronacrisis. Het Corona-noodfonds, eerder in 2020 gecreëerd met steun van de Nederlandse Loterij, zal in 2021 gebruikt worden om de financiële positie van de sportbonden te versterken.

Eerder dit jaar, toen de mogelijke effecten van de corona-uitbraak zichtbaar werden, is besloten een noodfonds ten behoeve van de sportbonden in te richten. Hiervoor zijn middelen gereserveerd om onze nationale sportinfrastructuur te helpen deze crisis door te komen. Nederlandse Loterij heeft met één miljoen euro een belangrijke bijdrage geleverd aan dit noodfonds dat vooral bedoeld was als vangnet voor sportbonden die vanwege de crisis in acute betalingsproblemen zouden komen.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Inmiddels kunnen we vaststellen dat de crisis de sportinfrastructuur hevig treft. Dagelijks ondervinden sportverenigingen in het hele land hoe lastig het is om open te blijven en tegelijkertijd voldoende inkomsten te genereren om de kosten te dekken."

"De crisis treft de sportbonden met enige vertraging. We voorzien in 2021 een grote inkomensdaling bij onze leden, die tot sterke kostenreducties zullen moeten leiden en daarmee helaas ook tot een verschraling van hun producten en diensten. En als we daar niets aan doen, dan kan het niet anders dan invloed hebben op onze fijnmazige en unieke sportinfrastructuur op lokaal niveau."

Het besluit vandaag bij de algemene ledenvergadering om het noodfonds in te zetten, inclusief de specifieke bijdrage van Nederlandse Loterij, is een belangrijke steun in de rug voor de sportbonden voor het komende jaar. Van de beschikbare zes miljoen wordt € 4,5 miljoen eenmalig toegevoegd aan de basisfinanciering, rubriek 1 van het bestedingsplan 2021. Daarnaast wordt 200.000 euro vrijgemaakt om de opstart van het Nationaal Fonds voor de Sport mogelijk te maken. En als laatste aanpassing wordt voorgesteld € 1,3 miljoen te reserveren voor innovatie.

Anneke van Zanen–Nieberg, voorzitter NOC*NSF: "Hiermee helpen we elkaar en houden we, samen met Nederlandse Loterij, de basis op orde. Het geeft ook ruimte om in 2021 extra noodzakelijke innovatie mogelijk te maken."

Deel dit artikel op social media: