Technisch directeuren Voor technisch directeuren

Aanscherping talentprofielen

5 november 2020

In Q4 van 2020 gaan de prestatiemanagers met hun programma’s gesprekken aan over het verversen van de huidige talentprofielen. De variëteit in gebruik van de talentprofielen, de vertaling naar de toekenning van talentstatussen op (te) jonge en (te) oude leeftijd, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de samenleving en onderwijs zorgen ervoor dat wij aanpassingen noodzakelijk achten voor de nieuwe cyclus.

Het hoofddoel van deze profielen blijft om tot scherpe criteria te komen op basis waarvan inzichtelijk kan worden gemaakt of een sporter op weg is naar het mondiale podium. Vanuit deze criteria kunnen sporters vervolgens worden aangemerkt als talentvol en worden gemonitord. Daarnaast worden aan de hand van de criteria inzichten verzameld die een bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van het opleidingsprogramma en -systeem.

Doel is dat de nieuwe talentprofielen, in samenspraak met de betrokken prestatiemanager, gereed zijn per 31 december 2020 en in werking treden vanaf de start van het schoolseizoen 2021-2022. Waar dat kan eerder en waar noodzakelijk later. Tevens zullen de vastgestelde talentprofielen een duur kennen van vier jaar. Alleen nieuwe (wetenschappelijke) inzichten kunnen aanleiding geven tot een tussentijdse aanpassing van het talentprofiel.

Voor vragen neem contact op met Kayan Bool Prestatiemanager Talentontwikkeling (kayan.bool@nocnsf.nl) of Honzik Pavel Projectleider Talentontwikkeling (honzik.pavel@nocnsf.nl).

Deel dit artikel op social media: