NOC*NSF Sportverenigingen Sociale veiligheid

‘Iedere trainer is ook een beetje opvoeder’

Yvonne Derksen 6 oktober 2020
‘Iedere trainer is ook een beetje opvoeder’

Deze week is het de week van de opvoeding. Daarom spreken we Marieke Jonker, verantwoordelijk voor het opleidingsaanbod binnen de KNSB. Zij heeft samen met haar team de scholing 'Een beetje opvoeder' geïntegreerd in het opleidingstraject dat binnen de KNSB aangeboden wordt voor schaatstrainers in spé. We vragen haar naar de opzet van de opleiding en de vruchten die het afwerpt.

Bij het geven van training komt meer kijken dan 'alleen' het aanleren van een sport. Als trainer krijg je te maken met groepsdynamiek, met grote emoties en grote monden, verschillende persoonlijkheden en variërende interesses per leeftijdsgroep. Hoe ga je om met die verschillen en hoe zorg je dat jouw training aansluit bij een diverse groep sporters? In de scholing 'Een beetje opvoeder' van NOC*NSF Academie voor Sportkader wordt uitgebreid stil gestaan bij het pedagogische aspect van een training waar coaches mee te maken krijgen.

Eyeopener voor cursisten

"Samen met mijn team monitoren we continu wat er in sport-opleidingsland gebeurt. 'Een beetje opvoeder' was een van de opleidingen bij NOC*NSF Academie voor Sportkader die onze aandacht trok." vertelt Jonker. “Op dit moment wordt de training Een beetje opvoeder aangeboden als onderdeel van de opleiding Schaatstrainer niveau 1. Tijdens deze opleiding worden cursisten opgeleid tot beginnend trainer zodat ze bij trainingen en activiteiten kunnen assisteren."

Met deze scholing richt de KNSB zich vooral tot jongeren en tot ouders langs de kant. "Je merkt dat zowel jongeren áls ouders graag hun steentje willen bijdragen tijdens een training. Via Schaatstrainer niveau 1 bieden we hen een manier waarop dit kan. Met de kennis van de opleiding kunnen ze trainers op een effectieve en verantwoorde manier ondersteunen."

De scholing blijkt een ware eyeopener voor beide doelgroepen: "Als er iemand een opvoeder is, is het een ouder wel. Daarnaast vinden we het voor de jeugd die deze opleiding doet belangrijk dat ze een stukje pedagogiek meekrijgen. Juist omdat er op deze leeftijd nog veel te leren valt over dat onderwerp en ze er via de sport voor het eerst mee in aanraking komen."

Jonker vervolgt: "We zien graag dat trainers in spé leren hoe je een goede training kan opbouwen en hoe je sporters kan motiveren. Uiteindelijk is dat de basis van goed trainerschap."

Als trainer kan je zelf wel enthousiast zijn over de sport, maar hoe breng je dat nou over

Pedagogiek als basis voor een training

De opleiding wordt nu al een jaar aangeboden bij de KNSB en blijkt vooral populair onder de jeugd. "In voorgaande jaren kostte het werven van deelnemers relatief veel tijd. Maar dit jaar hebben we al zeker meer dan 150 trainers op kunnen leiden. De opleiding is, doordat het deels online te volgen is, vrij laagdrempelig. Deelnemers zijn hierdoor flexibel en hoeven minder tijd te investeren in de opleiding dan wanneer hij op een locatie wordt gegeven."

We vragen Jonker naar de reacties van deelnemers: "Van trainers krijgen we algemene evaluaties van de opleiding terug. De e-learning 'Een beetje opvoeder' kwam hierin positief naar voren - zowel door de inhoud als door het laagdrempelige karakter." Jonker zelf is ook positief: "Als trainer kan je zelf wel enthousiast zijn over een sport, maar hoe breng je dat nou over? De modules van 'Een beetje opvoeder' geven hier antwoord op."

Inmiddels is ook de implementatie van een beetje opvoeder een feit voor de scholingen Schaatstrainer niveau 2, 3 en 4. "We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een module Mentale Ontwikkeling. We hebben twee sportpsychologen gevraagd of zij hier een leerlijn voor kunnen ontwikkelen, specifiek op schaatsen en inlineskaten gericht. Toen ze naar het bestaande materiaal keken kwamen ze tot de conclusie dat 'Een beetje opvoeder hier vrijwel volledig op aan sloot - in alle niveaus van de opleiding!"

Deel dit artikel op social media: