Bonden Sportbonden

Uitnodiging werkbijeenkomst: Commercieel model 2021+ ‘ontwikkeling domein proposities’

16 september 2020

Op 30 september organiseren we, zoals eerder aangekondigd, een bijeenkomst op Papendal in het kader van ons gezamenlijk Commercieel Model 2021+. Voor bonden waarmee wij tot en met 2020 een overeenkomst hadden betreft het een vervolg op de bijeenkomst van 5 juni eerder dit jaar. Voor de andere bonden is dit een vervolg op de aankondiging in het Directeurenoverleg.

Op deze dag hopen we bijeen te zitten met de verantwoordelijken voor marketing en/of commercie van alle sportbonden die daadwerkelijk op partnership vlak bezig zijn of daar concreet mee aan de slag willen. Samen zijn wij de commerciële aanjagers van de sport en zorgen we ervoor dat samenwerkingen worden gerealiseerd met externe partners. Partners waarmee ieder van ons de ontwikkeling van de sport in het algemeen en de eigen tak van sport in het bijzonder, kan helpen versterken en bekostigen.

Een belangrijk aspect van onze nieuwe strategie is maatwerk. In dat kader zullen we als NOC*NSF en sportbonden samen, naast Partners van de Nederlandse Sport, actief commerciële partners gaan werven binnen specifieke Domeinen. Deze domeinen zijn gerelateerd aan overkoepelende thema’s en onderwerpen in de sport.

Op de 30e gaan we in co-creatie sessies concrete propositie ideeën ontwikkelen voor de verschillende domeinen in clusters van 2 tot 4 bonden. Het idee is dat deze clusters dit na de 30 september verder uitwerken tot concrete proposities voor de markt.

Graag nodigen we alle bonden uit hierbij aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend dienen we rekening te houden met alle ‘Corona-richtlijnen’. Hierdoor hebben we ruimte voor maximaal één persoon per bond.

Deel dit artikel op social media: