Bonden Sportbonden

Tweede coronapeiling Mulier Instituut van start

30 september 2020

De sport wordt hard geraakt door de coronacrisis. Dinsdag zijn er opnieuw maatregelen ingesteld die de sportverenigingen van Nederland rechtstreeks raken in de clubkas. Kantines moeten dicht, publiek is niet welkom bij sportwedstrijden. In ieder geval de komende drie weken niet. Daarmee lopen de clubs opnieuw belangrijke inkomsten mis. En dat terwijl de naweeën van de sluiting van de sport in het voorjaar nog voelbaar zijn en het loket voor regelingen zoals de TASO en de TVS, waarmee amateursportorganisaties geholpen kunnen worden, net pas open is. In opdracht van het ministerie van VWS en in afstemming met de VSG en NOC*NSF houdt Mulier nu voor de tweede maal een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis.

Deze peiling helpt ons om te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen er nodig zijn. De resultaten van dit onderzoek worden door VWS betrokken bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling Sport in de Tweede Kamer. Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk verenigingen de vragenlijst invullen. Dit invultijd bedraagt zo’n 20 minuten en verenigingen hebben tot 11 oktober de kans om de vragenlijst in te vullen (max. 1 per vereniging).

Wij vragen alle sportbonden om dit onderzoek onder de aandacht van de aangesloten verenigingen te brengen. Daar kan deze tekst bij gebruikt worden:

“Graag nodigen we u uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor uw vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de financiële gevolgen voor uw sportvereniging en de ervaringen van uw sportvereniging met betrekking tot het sporten in coronatijd, de protocollen en de andere coronamaatregelen. Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Uw input is van grote waarde.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben, omdat wij geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.”

(Voor het doorsturen naar de verenigingen is het volgende van belang om precies deze link in de mailing naar verenigingen te gebruiken. In bijv. nieuwsbrieven kunnen variabelen aan de link worden toegevoegd, dan kan het misgaan bij de dataverzameling.) 

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen. Voor de bonden bestaat weer de mogelijkheid om (tegen een geringe vergoeding) een tabellenrapportage van Mulier te ontvangen met daar in de resultaten van hun verenigingen op de vragenlijst.

Deel dit artikel op social media: