Bonden Sportbonden

Richtlijn Positieve Sportcultuur 2021

17 september 2020

Evenals in de jaren 2019 en 2020 bestaat de mogelijkheid voor de bonden en NL Actief om ook voor 2021, met inachtneming van het inhoudelijk kader uit de Richtlijn 2021, een aanvraag Positieve Sportcultuur in te dienen. Naast het inhoudelijk kader zijn concrete formele voorwaarden qua bedrijfsvoering en begroting opgenomen die goed in acht moeten worden genomen bij het indienen van een aanvraag.

De indiening moet plaatsvinden in de portal VMS vóór 1 december a.s. 

Deel dit artikel op social media: