Bonden Sportbonden

Prinsjesdag en de rijksbegroting

16 september 2020
Prinsjesdag en de rijksbegroting

Prinsjesdag

De Rijksbegroting 2021 laat voor de sport weinig verrassingen zien. De steun die de sportsector heeft/gaat ontvangen in het kader van Covid-19 is in de aangepaste begroting van 2020 meegenomen, maar deze maatregelen waren reeds bekend. Het gaat dan om een bedrag van in totaal 146 miljoen euro dat wordt aangewend om amateursportverenigingen te ondersteunen, verhuurders van sportaccommodaties de kans te geven een aantal maanden huur kwijt te schelden en extra mogelijkheden voor garantstelling via SWS.

In de bijlage treft u de voor de sport belangrijkste elementen uit de Rijksbegroting aan.

Politieke actualiteit

In een gezamenlijke bijeenkomst hebben de Klankbordgroep Politiek en de Politieke Werkgroep op Prinsjesdag de politieke actualiteit besproken. Daarbij ging het natuurlijk over de lobby vanuit de sport in coronatijd, maar ook over de sportcampagne in het kader van de Tweede Kamer-verkiezingen van maart 2021 en een vooruitblik op de sportcampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Na een inspirerend intermezzo over hoe de Rabobank haar public affairs heeft georganiseerd, werd gezamenlijk de Troonrede bekeken. Hoewel de sport niet specifiek benoemd werd, zaten er toch mooie haakjes in als het gaat om thema's als preventie, (geestelijke) gezondheid en verduurzaming. Ook zijn wij benieuwd hoe de investeringsagenda van het Kabinet vorm gaat krijgen en welke kansen hier voor de sport in zitten.

Voor meer informatie: Ester Helthuis (ester.helthuis@nocnsf.nl) of Theo Neyenhuis (theo.neyenhuis@nocnsf.nl).

Deel dit artikel op social media: