Bonden Sportbonden

Ondersteuning NOC*NSF bij statutenwijzigingen aanklager en dopingregels

17 september 2020

Veel bonden moeten nog statutenwijzingen doorvoeren om te voldoen aan een aantal huidige én nieuwe verplichtingen op gebied van tuchtrecht en antidopingbeleid. Via NOC*NSF is tot en met 2021 een eenmalige vergoeding van € 250,- voor de notariskosten beschikbaar. Ook kan NOC*NSF inhoudelijke ondersteuning bieden.

Aanklager
De minimale kwaliteitseisen 2021 schrijven voor dat alle sportbonden vanaf volgend jaar beschikken over een onafhankelijke aanklager voor seksuele intimidatie (AV juni 2020). Dit is nodig om te voldoen aan het reglement Seksuele Intimidatie (AV mei 2018), en de bijbehorende meldplicht bij vermoedens van misbruik (AV november 2018). Topsportbonden moeten bovendien een aanklager voor dopingzaken en matchfixing hebben.

NOC*NSF raadt bonden aan om dit te regelen via het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Zo voldoet de bond altijd aan de meest actuele reglementen en kan de bond bij tuchtzaken focussen op het bijstaan van alle betrokkenen. Bij aansluiting bij het ISR zijn modelbepalingen en de ondersteuning van het ISR beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ISR via Henk van Aller

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ISR via Henk van Aller

h.vanaller@isr.nl

020-846 32 31

Binding aan besluiten Dopingautoriteit
De huidige dopingregels bepalen dat de Dopingautoriteit besluiten moet kunnen nemen over de leden van sportbonden en aangesloten sportverenigingen. In 2018 adviseerde de Werkgroep ‘Binding’ dat bonden met direct lidmaatschap een derdenbeding in de statuten opnemen i.c.m. een ledencontract met de Dopingautoriteit, en dat bonden met indirect lidmaatschap samen met de Dopingautoriteit een maatwerkoplossing kiezen.

NOC*NSF heeft deze conclusie overgenomen en gecommuniceerd met de sportbonden, samen met een modelbepaling (31 januari 2020, onderstaand in het kader nogmaals deze bepaling). Per 2021 zijn topsportbonden ook via de minimale kwaliteitseisen (AV juni 2020) verplicht tot een derdenbeding in combinatie met een ledencontract, dan wel een adequate maatwerkoplossing. 

Vrijwel alle topsportbonden moeten dit nog regelen. Zij worden hierbij nogmaals dringend herinnerd aan het doorvoeren van deze statutenwijzing in 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NOC*NSF

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NOC*NSF

Jitse.Talsma@nocnsf.nl

0264834400

Voor het afsluiten van een ledencontract of een maatwerkoplossing kunt u direct contact opnemen met de Dopingautoriteit (info@dopingautoriteit.nl).

Deel dit artikel op social media: