Bonden Sportbonden

Online discussiesessies 'het speelveld van de sport' NLsportraad op 26 augustus en 2 september

7 augustus 2020
Online discussiesessies 'het speelveld van de sport' NLsportraad op 26 augustus en 2 september

Op woensdag 26 augustus (van 13.30 tot 15.00 uur) en woensdag 2 september (13.30-15.00 uur) verzorgt de NLsportraad twee online, interactieve webinars. Daarin gaat een tweetal raads- en/of commissieleden met elkaar en met de kijker in discussie over randvoorwaarden voor een toekomstbestendige organisatie en financiering van de sport.

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de beleidsscenario’s zoals die in de discussienota 'Het speelveld van de sport' staan beschreven. De NLsportraad heeft deze scenario's geschetst op verzoek van de partners van het Sportakkoord: het ministerie van VWS, De Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF. 

De webinars staan onder leiding van Lea Bouwmeester. Kijkers kunnen bijdragen aan de discussie door vragen in te dienen en aan de polls deel te nemen. Binnenkort volgt er meer informatie met twee aanmeldlinks en nadere informatie over het programma. De informatie zal ook te vinden zijn op de website van NLsportraad.

De webinars zijn voor iedere geïnteresseerde toegankelijk, dus schroom niet om dit bericht onder de aandacht van collega’s en bekenden te brengen. Voor vragen kan contact opgenomen worden met (info@nlsportraad.nl of 070-3407273).

Deel dit artikel op social media: