Bonden Sportbonden

Ondersteuningsmogelijkheid Training on the job E-learning

20 augustus 2020

Wij wijzen jullie graag nog een keer op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in het maken van e-learning binnen jullie sportbond. Dat e-learning - of blended learning - binnen de sportwereld aan populariteit snel toeneemt, is helder. De ervaring, die men binnen de sportbonden heeft met e-learning, is echter heel wisselend. Daarom willen we jullie graag zo veel mogelijk op maat ondersteunen!

Is binnen jullie bond de behoefte aan het ontwikkelen van e-learnings toegenomen en willen julllie graag geholpen worden om jullie vaardigheden daarin te vergroten? Dan is deze ondersteuning daarvoor goed te gebruiken!

Hoe werkt het?

Vanuit de financiële middelen van het Sportakkkoord is een budget vrijgemaakt, waarmee jullie je vaardigheden in het maken van e-learnings kunnen ontwikkelen. Doel ervan is een duurzame ondersteuning te bieden. Dat wil zeggen dat het budget bedoeld is voor training on the job, zodat jullie in de toekomst over meer expertise beschikken op het gebied van e-learning.

Aanvragen

Als jullie bond gebruik wil maken van het ondersteuningsbudget, dan is het van belang om bijgevoegd aanvraagformulier voor 1 september 2020 te retourneren aan Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl). Als de aanvraag past binnen de beschreven vorm van ondersteuning, betekent dat wij de rekening hiervan zullen vergoeden. In het aanvraagformulier staat meer informatie t.a.v. de uitgangspunten, aanvraagprocedure en eventuele voorbeelden.

We hopen dat we veel bonden hiermee een stapje verder kunnen helpen! Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan ook via lars.cornelissen@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: