Bonden Sportbonden

E-learnings maken: advies en ondersteuning door NOC*NSF

9 juli 2020

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen in het maken van e-learning binnen jullie sportbond. Dat e-learning, of blended learning, binnen de sportwereld aan populariteit snel toeneemt, is helder. De ervaring, die men binnen de sportbonden heeft met e-learning, is echter heel wisselend. Daarom willen we jullie graag zo veel mogelijk op maat ondersteunen!

Is binnen jullie bond de behoefte aan het ontwikkelen van e-learnings toegenomen en willen julllie graag geholpen worden om jullie vaardigheden daarin te vergroten? Dan is deze ondersteuning daarvoor goed te gebruiken!

Hoe werkt het?
Vanuit de financiële middelen van het Sportakkkoord is een budget vrijgemaakt, waarmee jullie je vaardigheden in het maken van e-learnings kunnen ontwikkelen. Doel ervan is een duurzame ondersteuning te bieden. Dat wil zeggen dat het budget bedoeld is voor training on-the-job, zodat jullie in de toekomst over meer expertise beschikken op het gebied van e-learning.

Aanvragen
Als de bond gebruik wil maken van het ondersteuningsbudget, dan is het van belang om dit aanvraagformulier voor 1 september 2020 te retourneren aan Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl).

In het aanvraagformulier staat meer informatie t.a.v. de uitgangspunten, aanvraagprocedure en eventuele voorbeelden. Als de aanvraag past binnen de beschreven vorm van ondersteuning, wordt de rekening hiervan vergoed.

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan ook via

Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Dit kan ook via

lars.cornelissen@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: