Bonden Sportbonden

COVID 19: gevolgen voor gebruik van muziek en beeld

COVID-19: gevolgen voor gebruik van muziek en beeld 9 juli 2020
COVID 19: gevolgen voor gebruik van muziek en beeld

Veel sportverenigingen en sportondernemers zijn financieel ernstig getroffen door de maatregelen die de Rijksoverheid vanaf 15 maart vanwege de corona-uitbraak heeft moeten treffen. Als gevolg van de coronacrisis zijn er ook voor de rechthebbenden die door Buma, Sena en Videma worden vertegenwoordigd (artiesten, componisten, muziekuitgevers en -producenten, rechthebbenden op tv-producties) zware tijden aangebroken. Met wederzijds begrip voor elkaars beroerde situatie door COVID-19 zijn afspraken gemaakt die worden toegepast op de licenties die (al dan niet door middel van een collectief contract met een sportbond) zijn afgegeven aan individuele sportverenigingen. Voor veel sportverenigingen betekent dit dat zij een compensatie zullen ontvangen van 100 procent van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.

De afspraken omvatten een compensatieregeling voor twee groepen gebruikers: 

  • groep 1: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik in een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke ruimte. Deze groep ontvangt een compensatie van 100 procent van de licentievergoeding over de verplicht gesloten periode.

  • groep 2: de licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en/of zakelijk tv-gebruik voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft moeten treffen. Deze groep ontvangt een compensatie van 50 procent van de licentievergoeding gedurende een vaste periode van drie maanden.


De regeling geldt voor alle sportverenigingen en sportbonden in Nederland die bij Buma en Sena op basis van de SBI code en bij Videma op basis van licentiesoort, tot een van de hiervoor genoemde categorieën behoren. Veel sportbonden hebben een contract met SENA en Videma op basis van de collectieve overeenkomst die NOC*NSF met deze partijen heeft afgesloten. Met deze sportbonden zal contact worden opgenomen over de exacte wijze van afhandeling van de compensatie.

De CBO’s (Collectieve Beheersorganisaties) streven er naar de compensatieregeling zo snel mogelijk uit te voeren. Zij zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de sportbonden, met name met betrekking tot de communicatie door de sportbonden aan hun leden (de sportverenigingen).

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Emiel Krijt

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Emiel Krijt

emiel.krijt@nocnsf.nl

Voor vragen over de compensatieregeling kunt u contact opnemen met Sena, Videma of Buma (met de sportbonden die een contract hebben wordt contact opgenomen!).

Deel dit artikel op social media: