Bonden Sportbonden

Vragenlijst sportbonden: inclusief sporten en bewegen

18 juni 2020
Vragenlijst sportbonden: inclusief sporten en bewegen

Deze week gaat er een vragenlijst naar sportbonden uit van het Mulier instituut. Deze is gericht op de vraag in hoeverre je sportbond beleid en/of aandacht heeft voor inclusief sporten en bewegen en voor sporters met een beperking. Een deel van de vragen gaat specifiek over sporters met een verstandelijke beperking.

De vragenlijst maakt deel uit van een verdiepende monitor die het Mulier Instituut met subsidie van VWS uitvoert naar het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord en van een onderzoek voor Special Olympics Nederland naar de aandacht voor sporters met een verstandelijke beperking in de sport.

De vragenlijst is ontwikkeld in nauwe samenspraak met NOC*NSF, Special Olympics Nederland en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Wij stellen je medewerking aan het onderzoek zeer op prijs. Door jouw input krijgen wij een goed beeld van de positie van sporters met een beperking binnen de verschillende takken van sport, de belemmeringen die bonden (nog) ervaren om sporters met een beperking mee te laten doen in hun tak van sport en de ondersteuning die bonden daarbij wensen. 

De rapportage van de resultaten door het Mulier Instituut verwachten wij in de tweede helft van 2020. Uiteraard brengen we je hiervan op de hoogte. 

Indien je sportbond nog geen uitnodiging heeft ontvangen, nodigen wij je bij deze uit om deze vragenlijst in te vullen. Neem contact op met joep.vanlankveld@nocnsf.nl om een persoonlijke link te ontvangen.

Deel dit artikel op social media: