Bonden Sportbonden

Tijdelijke Corona Regeling voor topsporters

17 juni 2020

Samen zitten we in een bijzondere tijd. Gelukkig heeft een deel van de topsporters hun training (in aangepaste vorm) weer kunnen oppakken, maar is er nog altijd veel onduidelijkheid over internationale wedstrijden. Ook  leeft een groep sporters in financiële onzekerheid door het verlies van inkomsten uit o.a. start- en prijzengeld. Een groep waarvoor de tijdelijke regelingen van de overheid helaas niet passend zijn.

Samen met de NOC*NSF Atletencommissie, Vakbond NL Sporter en de Werkgroep Athlete Services werkt NOC*NSF aan een regeling waar de sporters die tussen wal en schip vallen, op terug kunnen vallen: de Tijdelijke Corona Regeling (TCR).

Wat houdt de TCR in?

De TCR biedt een aanvulling van het inkomen tot minimumloon en wordt als voorschot uitbetaald. Achteraf vindt een inkomenstoets plaats (vergelijkbaar met de stipendium-en kostenvergoedingsregelingen van het Fonds voor de Topsporter).

De TCR biedt een vangnet voor de periode maart t/m augustus 2020 (met terugwerkende kracht).

Voor wie is de TCR bedoeld?

De regeling is bedoeld voor de volgende sporters:

  1. Topsporters met een Selectiestatus
  2. Topsporters die deel uitmaken van in 2020 door NOC*NSF gefinancierde programma’s; opleidingsprogramma’s, start-up programma’s en deels presterende programma’s;
  3. Topsporters uit overige erkende topsportdisciplines die buiten a en b vallen en aantoonbaar onderdeel uitmaken van de Nederlandse nationale selectie op het hoogste niveau.

Wanneer kom je in aanmerking?

In alle gevallen geldt dat de hierboven genoemde doelgroep in aanmerking komt als:

  • corona de oorzaak van de verandering van de financiële situatie van de topsporter is;
  • topsport het primaire inkomen levert, de topsporter fulltime topsport bedrijft en hiervan inkomen van afhankelijk is.
  • de topsporter door verlies van inkomen tot onder minimumloon aantoonbaar in financiële problemen is gekomen, waardoor de eerste levensbehoeften in gevaar komen (bv huur).
  • de topsporter geen A-of HP-status heeft
  • de topsporter geen gebruik kan maken van andere beschikbare regelingen en dit ook kan onderbouwen/aantonen (zoals de TOZO regeling of een financieel vangnet die op andere manier beschikbaar is voor de sporter, bijvoorbeeld via de internationale federatie).

Vervolg

NOC*NSF verwacht de regeling in de eerste helft van juli open te kunnen stellen.

Aanvragen kunnen door de bond (namens de sporter) ingediend worden bij NOC*NSF. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen. De toetsingscommissie geeft advies aan NOC*NSF, waarna door NOC*NSF een bindend besluit wordt genomen. Na goedkeuring voert het Fonds voor de Topsporter de regeling uit.

In de TeamNL Update voor Technisch Directeuren wordt gecommuniceerd als de TCR opengesteld is. Houd deze Updates dus goed in de gaten en zorg dat deze gedeeld wordt binnen de sportbond.

Deel dit artikel op social media: