NOC*NSF Coronavirus en sport Sportbonden

Gezamenlijke aanpak overheid en evenementen

Redactie 11 juni 2020
Gezamenlijke aanpak overheid en evenementen

De sport, cultuur en entertainmentbranche en de branche van zakelijke evenementen hebben woensdag met staatsecretaris Keijzer en ministers Van Engelshoven, Grapperhaus en Van Rijn gesproken over de uitzonderlijke en lastige situatie waarin de evenementensector verkeert.De branche is positief over het gesprek, de uitnodiging om verder te praten over financiële compensatie en het initiatief om samen te onderzoeken wat er wél mogelijk is in de evenementensector.

Woensdag werd duidelijk dat de overheid heel goed begrijpt dat de branche hard en langdurig getroffen wordt en dat het logisch is dat sommige delen van de branche door de langdurig opgelegde beperkingen ook na 1 oktober steun nodig hebben. De overheid heeft gevraagd preciezer aan te geven welke financiële steun op welke plekken nodig is en daarbij vanzelfsprekend waar mogelijk kosten terug te dringen en dit in de berekeningen mee te nemen.

Behoefte aan maatwerk

Waar  musea, pretparken, openbaar vervoer en winkelcentra mogen voldoen aan de anderhalve meter samenleving, is voor de evenementensector een aanvullende beperking van dertig bezoekers en straks per 1 juli, honderd bezoekers, opgelegd. De Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform zijn van mening dat met goede voorzorgsmaatregelen en een evenementenprotocol er meer mogelijk is en dat gekeken moet worden naar maatwerk. Een voetbalstadion, beursgebouw of concertlocatie heeft bijvoorbeeld meer vierkante meters en faciliteiten dan een klein theater.

Het kabinet is bereid om met de branche te kijken naar de mogelijkheid het aantal bezoekers van evenementen te verruimen met inachtneming van zaken zoals afstand bewaren, hygiënemaatregelen en de impact van evenementen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer. De branche heeft een protocol en een risicoanalyse opgesteld, die de basis vormen voor de organisatie en de locatie van evenementen. Per evenement wordt gewerkt aan maatwerk, waarbij steeds de veiligheid en gezondheid van bezoeker en medewerker voorop staat..

Fieldlab Evenementen

Om de mogelijkheid te onderzoeken evenementen op korte, middellange en lange termijn te ontwikkelen gaat de evenementenbranche met de vier ministeries samenwerken in een zogenaamd ‘Fieldlab Evenementen’, aan de hand van de Topsector Creatieve Industrie. Zo wordt in een brede samenwerking van overheid, wetenschap en branche gewerkt aan het beheersen van gezondheid en veiligheidsrisico’s, waardoor gecontroleerd doorgegroeid en indien nodig bijgesteld kan worden. Het langetermijnperspectief van branche én samenleving staat hierbij voorop.

Deel dit artikel op social media: