Technisch directeuren Voor technisch directeuren

Digitalisering topsport

18 juni 2020

Er zijn veel ontwikkelingen te melden vanuit het programma ‘Digitalisering topsport’. Je leest hieronder over de implementatie van het Athlete Management Systeem AMS, de migratie van Athletic Logic, nieuwe functionaliteiten in het AMS en enkele aandachtspunten waar bonden rekening mee moeten houden voor zij met AMS van start kunnen gaan. Maar eerst willen we jullie vragen om jullie medewerking voor het volgende onderwerp…

Datagebruik en toepassing bij de bonden.

Naast het gebruik van een AMS is er bij de start van het programma ook gesproken over het inrichten van een dataplatform. Recent is met de KNZB een pilot uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de omgeving van NOC*NSF voldoet. Onderkend is dat er een goede basis staat, maar dat het nog wel doorontwikkeld moet worden om het platform aan alle bonden beschikbaar te stellen.

Om goed invulling te kunnen geven aan het platform, willen we weten wat de wensen en behoeften vanuit de bonden zijn en welke ondersteuning van NOC*NSF nodig zou zijn. Hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld. We vragen jou als technisch directeur deze in te vullen. Zo krijgen we een compleet beeld van de wensen en eisen, maar weten we ook welke rollen er nodig zijn binnen de sport om in deze behoeften te kunnen voorzien. Het zou ons enorm helpen als je deze vragenlijst invult.

Implementatie van Smartabase in volle gang

Begin april is de grote implementatie van het Athlete Management Systeem (AMS), Smartabase, van start gegaan. Na een serie intakegesprekken met een groot aantal bonden is besloten om de start te maken bij de bonden die op Papendal zijn aangesloten. CTO Papendal had een aflopend contract met de leverancier van Athletic Logic. Daarom wilden deze bonden snel overstappen naar Smartabase. Inmiddels maken de meeste bonden op Papendal gebruik van Smartabase met hun S en/of S-1 programma’s. Daarmee is de eerste echte stap in het implementatietraject gezet. Om het pragmatisch aan te pakken, starten de bonden eerst met de wellbeing- en trainingload-vragenlijsten en de medische module.

Inmiddels maken we ons alvast gereed voor de volgende stroom aan bonden, die aangesloten zijn bij de CTO’s Amsterdam en Metropool. De verwachting is dat deze groep vanaf eind augustus / begin september start met Smartabase.

Migratie Athletic Logic

Veel van de bonden op Papendal maakten gebruik van Athletic Logic (AL) om hun wellbeing, trainingload en medische gegevens in vast te leggen. Daarnaast werd AL ook gebruikt voor dossiervoering door de leefstijlcoaches en duale carrière-coördinatoren. De nadrukkelijke wens was om de historische data van AL grotendeels te migreren naar Smartabase voor het einde van het aflopende contract. Goed nieuws, want het migreren van de medische data is inmiddels grotendeels afgerond. De komende maand volgen nog de relevante data van de leefstijlcoaches en duale carrière-coördinatoren.

Nutritics koppeling en implementatie HPS-traject

Het ontwikkelen van een functionaliteit voor Smartabase heeft niet stilgestaan. Er wordt hard gewerkt aan de laatste stappen om Nutritics (systeem voor voedingsdeskundigen) te koppelen met Smartabase. Hiermee worden de dagelijkse voedingswaarden zoals kilojoule, koolhydraten, proteïne, vet en vezels, die in Nutritics worden ingevoerd, doorgezet naar Smartabase. Vanuit hier wordt het verder uitgewerkt zodat het straks ook mogelijk is om voedingsschema’s te maken en door te zetten naar Smartabase.

Een basis staat nu, van daaruit kunnen de voedingsdeskundigen aan het werk.
Daarnaast is gestart met het beschikbaar stellen van een functionaliteit voor de experts van Prestatiegedrag. De leefstijlcoaches kunnen al gesprekken registreren die ze met de sporters hebben. Gestart wordt met implementatie van formulieren om ook de High Performance Services vanuit Prestatiegedrag vast te kunnen leggen in het dossier van de sporter.

Medische richtlijn topsport

Sinds kort is een gedeelte van de medische richtlijn topsport geïmplementeerd in Smartabase. Deze richtlijn maakt het mogelijk voor medisch begeleiders om medische gegevens te delen met niet-medische derden. Binnen Smartabase komt dit tot uiting in de vorm van een medische toestemmingsverklaring, bedoeld voor de sporter ter ondertekening.

Daarnaast is er ook een aanvullende medische toestemmingsverklaring, waarmee de medisch begeleider in overleg met de sporter aanvullende afspraken kan maken m.b.t. het delen van medische gegevens die niet binnen de reikwijdte van de medische toestemmingsverklaring vallen.

Zorg voor getekende overeenkomsten tussen bond en topsporter!

Een punt van aandacht dat we mee willen geven aan de bonden die nog gaan starten met Smartabase, is om de overeenkomst Topsporter – Sportbond geregeld te hebben. Deze dient namelijk als grondslag voor de AVG wet- en regelgeving en moet aanwezig en ondertekend zijn om gebruik te mogen maken van Smartabase. Ook is het van belang dat alle niet-medische staf de geheimhoudingsverklaring tekent voor het delen van medische gegevens. Deze geheimhoudingsverklaring is onderdeel van de medische richtlijn topsport en is hier te vinden.

Wil je meer weten over het programma of heb je vragen? Neem dan contact op via

Wil je meer weten over het programma of heb je vragen? Neem dan contact op via

digitalisering.topsport@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: